Masters of Arts 2011

Kända projekt

Helsinki School

Helsinki School syftar på inställningen till fotografikonst bland fotokonstnärer som studerar, har studerat eller undervisar vid Högskolan för konst, design och arkitektur.

Helsinki School presenterar finländska fotokonstnärers verk på omfattande utställningsturnéer runt om i världen.

Helsinki School och den finska fotokonsten är välkänd utomlands. Nutidsfoto är med om att skapa bilden av Finland som ett livskraftigt kulturland internationellt.

Läs mera: www.helsinkischool.fi


Masters of Aalto (MoA)

Den årliga utställningen Masters of Aalto (förra Masters of Arts) är ett av högskolans och universitetets fönster mot samhället. Utställningen består av de nyutexaminerade konstmagistrarnas examensarbeten och presenterar aktuella och intressanta framtida strömningarna inom konst, arkitektur, design, film och media.

Utställningen organiseras varje maj. Längst fram i strålkastarljuset står de nyutexaminerade magistrarna som tillsammans med samarbetspartners, sponsorer och läroverk i området slår ihop sina kreativa krafter.

Idén bakom festivalen är att de magistrar som utexamineras från Högskolan för konst, design och arkitektur skall få ett synligt avstamp från skolan, ut i arbetslivet. Utställningen täcker de utexaminerades hela skara, det finns industriell formgivning, bildkonst, film, grafisk design, mode, mediakonst, textil, inredning, utrymmen, möbler, föremål och forskningar.

Läs mera: www.mastersofarts.fi

Bookmark and Share