Photo: Julia Weckman

Gemensamma, tvärvetenskapliga magisterprogram

Vid Aalto-universitetet är det möjligt att bedriva tvärvetenskapliga studier över skolgränserna inom de gemensamma magisterprogrammen Creative Sustainability och International Design Business Management.

Creative Sustainability

Creative Sustainability är Aalto-universitetets internationella och tvärvetenskapliga magisterprogram som består av föreläsningar, seminarier och fallstudiearbeten som utförs i samarbete med företag, organisationer och städer. Programmets seminarier ordnas i samarbete med det internationella universitetsnätverket LeNS – Learning Network on Sustainability.

Läs mera på engelska » (aalto.fi/sv/studies)

International Design Business Management

Läs mera på engelska » (aalto.fi/sv/studies)

Bookmark and Share