Photo: Mari Mäkiö

Program vid Högskolan för konst, design och arkitektur

Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur erbjuder över 18 huvudämnena inom kandidatprogrammet i konst, design och arkitektur som leder till konstkandidatexamen och teknologie kandidatexamen och 23 magisterprogram som leder till konstmagisterexamen, arkitekt- och landskapsarkitektexamen.

Bookmark and Share

Ansökningstider 2014

Följande ansökningstid för kandidatnivås studier är 3.3.-1.4.2014.

Följande ansökningstid för tvååriga magisterprogram är 16.12.2013-31.1.2014.

>>  Sök till Aalto-universitetet! (aalto.fi/studies)