Photo: Mari Mäkiö

Program vid Högskolan för konst, design och arkitektur

Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur erbjuder över 18 huvudämnena inom kandidatprogrammet i konst, design och arkitektur som leder till konstkandidatexamen och teknologie kandidatexamen och 23 magisterprogram som leder till konstmagisterexamen, arkitekt- och landskapsarkitektexamen.

Bookmark and Share