Photo: Anne Kinnunen

Doktorandprogrammet inom konstindustri

Doktorandprogrammet inom konst, design och arkitektur är en av sex doktorandprogram vid Aalto-universitetet. Över 200 forskarstuderande vid alla fem institutioner studerar i programmet. Årligen utexamineras 8–10 nya doktorer.

Ett särdrag i konstdoktorsexamen vid Högskolan för konst, design och arkitektur är att forskningen kan inkludera en eller flera konstproduktioner, en serie betydelsefullt relaterade konstproduktioner eller en produktutvecklingsprocess.

Ansökan till forskarutbildning sker två gånger per år, 15.9. och 15.3.

Läs mer om forskarstudier i studentportalet Into.

Bookmark and Share