Hirameki2010 Aalto University School of Art and Design

Examina

Vid Högskolan för konst, design och arkitektur kan man avlägga

  1. konstkandidatexamen, som är en treårig lägre högskoleexamen
  2. teknologie kandidatexamen, som är en treårig lägre högskoleexamen
  3. konstmagisterexamen, som är en tvåårig högre högskoleexamen
  4. arkitekt- och landskapsarkitektexamen, som är en tvåårig högre högskoleexamen
  5. doktorsexamen, som är en påbyggnadsexamen

Undervisning ges vid fem institutioner.

Bookmark and Share