Välkommen att studera vid Högskolan för konst, design och arkitektur!

Teori möter praktik vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Studierna genomsyras av lärande med hjälp av praktiska uppgifter och projekt.

ARTS spring 2014. Photo Leena Ylä-LylyDet råder en inspirerad atmosfär som springer ur ett ivrigt, studentcentrerat lärande där fokus ligger på kreativitet och kritiskt tänkande. Studerande designar miljöer för människor att leva, må bra, utbilda sig och arbeta i.

Vi erbjuder kandidat-, magister- och doktorsutbildning inom ett flertal konst- och teknikområden. Alla våra utbildningsprogram finns på webbplatsen studies.aalto.fi.

Konsten ger oss en möjlighet att se på världen med nya ögon och tillföra verkligheten nya perspektiv som berikar samhället såväl i Finland som internationellt!

Sysselsättningsläget

De som utexamineras från Högskolan för konst, design och arkitektur har kompetens för konstnärligt och tekniskt högtstående arbete som kommunikations-, miljö- och produktdesigner, designchefer, konstpedagoger, bildkonstnärer, mästare i konsthantverk, forskare inom konstindustri, inredningsarkitekter, trendanalytiker och på olika poster inom film-, scenografi-, fotokonst och arkitektur.

Examina

Vid Högskolan för konst, design och arkitektur kan du avlägga

  •     konstkandidatexamen, som är en treårig lägre högskoleexamen
  •     teknologie kandidatexamen, som är en treårig lägre högskoleexamen
  •     konstmagisterexamen, som är en tvåårig högre högskoleexamen
  •     arkitekt- eller landskapsarkitektexamen, som är en tvååriga högre   högskoleexamina
  •     konstdoktorexamen, som är en forskarutbildning
  •     teknologie doktorexamen (arkitektur), som är en forskarutbildning

Undervisning ges vid fem olika institutioner.

Nyheter

Evenemang

Visa mera