Alumnverksamhet

Alumnus, Alumnae, Alumni (lat)

Det latinska ordet alumnus, alumnae, alumni betyder skyddsling och lärjunge. Konstindustriella högskolans alumner är alla som under de gångna åren utexaminerats från den nuvarande högskolan och dess föregångare.


Välkommen till Högskolan för konst, design och arkitekturs alumnverksamhet. Genom verksamheten vill vi hålla kontakt med dem som utexaminerats från högskolan. Vi erbjuder intressanta evenemang och föreläsningar, aktuell information och nya ansikten. Samtidigt kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med dina gamla studiekamrater.

Högskolan för konst, design och arkitekturs alumner är alla som under de gångna åren utexaminerats från den nuvarande högskolan och dess föregångare. Hör du till denna unika grupp, atski- eller taik-gänget? Vi vill också välkomna utbytesstudenter som studerat i högskolan med i alumnverksamheten!

Alumnerna kan ge högskolan feedback, som är viktig på många sätt för högskolans utveckling och handledning av branschens framtida yrkeskunniga. Konstindustriella högskolan å sin sida stöder ett livslångt lärande och erbjuder tjänster som gynnar alumnerna i yrkeslivet; intressanta evenemang och föreläsningar samt aktuell information. Naturligtvis ordnar vi även glada kontaktträffar där alumnerna har möjlighet att träffa gamla studiekamrater.

Går du med i alumnverksamheten får du:

  • alumnimeddelanden om högskolans nyheter
  • inbjudan till intressanta evenemang: gästföreläsningar, seminarier, utställningar
  • information om fortbildning
  • specialerbjudanden som gäller högskolans publikationer

Genom att fylla i anmälningsblanketten kommer du med i verksamheten. Att anmäla sig till alumniverksamheten är avgiftsfritt och innebär inga förpliktelser. Du får själv bestämma hur aktivt du vill delta i verksamheten. Vi välkomnar även alumnernas egna önskemål och idéer. 

Bookmark and Share