Photo: Johannes Romppanen

Forskning vid institutionerna

Vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur drivs mångsidig forskning. Läs mer om forskningens tyngdpunkter i forskningsdatabasen ReSeDa och på institutionernas webbsidor:

 

Bookmark and Share

Tutkimustietokanta Reseda

Forskningsbroschyr (pdf, på engelska)

Kontaktuppgifter

Se också