Photo: Erica Kovanen

Forskarmobilitet

Forskarnas internationella mobilitet är ett centralt element för alla olika etapper i forskningskarriären vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur. Högskolan också välkomnar begåvade gästforskare från hela världen. Rörligheten anses vara ett av de viktigaste kärnelementen i utvecklingen av forskningen.

Är du intresserad av att forska utomlands? Funderar du på att invitera gästforskare till  Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur? Då får du gärna kontakta Projekplanerare vid forskningsinstitutet

Forskningsinstitutet upprätthåller också i INTO-portalen (into.aalto.fi) information som kan vara till nytta när du söker finansieringskällor för en utlandsvistelse (på engelska).

Informationen om  forskarbesök registreras i forskningsdatabasen ReSeDa.

Se även Visiting Researcher in Design

Alla nyheter » Alla evenemang »
Bookmark and Share