Forskning och konst

Högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet idkar en mångsidig forskning som bygger på mångsidig samverkan mellan vetenskap, konst och design.

ArcInTex e-embroidery workshop 2013. Photo Mikko Raskinen

Forskningen fokuserar främst på design, digitala medier, audiovisuell kommunikation, konst, visuell kultur, stadsplanering och arkitekturtillämpningar med gynnsam effekt på såväl välbefinnandet som samhället.

I internationell jämförelse är Högskolan för konst, design och arkitektur en föregångare när det gäller vetenskaplig forskning inom sina ämnesområden och lockar i stor utsträckning utländska doktorander och forskare. Cirka 20 procent av doktoranderna kommer från utlandet.

I forskningsdatabasen ReseDa finns närmare upplysningar om forskningsprojekt samt institutionens forskningsverksamhet.

Läs mer om forskningens tyngdpunkter på institutionernas webbsidor (in English):

Institutioner för arkitektur

Institutionen för design

Institutionen för filmkonst och skenografi

Institutionen för konst

Institutionen för medier

Campusområdet utvecklas med hjälp av konst

När konst och vetenskap möter teknik och ekonomi genereras en ny typ av kunskapsnivå och samarbetsprojekt. Campusområdet har redan börjat svetsas samman, eftersom det till konstens natur hör att fungera som en enande faktor.

Alltsedan år 2000 har 1–2 procent av byggnadskostnaderna vid Arabiastranden använts för konstnärligt samarbete. KoD Tuula Isohanni är Arabiastrandens konstnärliga konstkoordinator som med stöd av stadens finansiering har fungerat som en länk mellan konstnärer, arkitekter och byggherrar. I sitt arbete har hon utgått från ett konstnärligt perspektiv samt visioner och föreställningar om platsens olika skikt. Arbetet har avslutats i Arabia och blicken riktas nu mot Otnäs.

Campusområdet i Otnäs utvecklas med hjälp av konst. Projektet fokuserar i synnerhet på utrymmena mellan byggnaderna med allt från promenadstråk till belysning och skyltning som underlättar orienteringen i området. Tuula Isohanni leder även det här projektet.

Art on Campus

Aalto-universitetets campus i Otnäs kan inte tävla med nya internationella campus i fråga om nybyggen. Här är utgångspunkten en helt annan. Området ligger i skogsmiljö och har byggts upp för mer än 50 år sedan. Detaljplanen är av Alvar Aalto och här finns enskilda byggnader som ritats av honom och andra finländska arkitekter, såsom Reima och Raili Pietilä samt Heikki och Kaija Sirén. Byggnader och material visar olika tidsskikt och berikar området på ett sätt som anonyma campus i stål och glas inte kan svara mot.

Läs mer om Aalto-universitetets konstkoordinering.

 

Nyheter

Evenemang

Visa mera