Resultaten för studerandeurvalet till magisterprogrammen har publicerats

27.04.2012

Resultaten för studerandeurvalet till Aalto-universitetets magisterprogram publicerades fredagen den 27.4.

Resultaten för magisterurvalet år 2012 finns till påseende från och med den 27.4 på adressen http://studies.aalto.fi/sv/admissions/admissionresults/

På internet publiceras endast namnen på de antagna studerande som har gett tillstånd till det.

Sökande kan kontrollera sitt eget urvalsbeslut genom att logga in i det elektroniska ansökningssystemet https://apply.aalto.fi. Ett officiellt antagningsbrev postas till de antagna studerande.

Tilläggsinformation: Aalto-universitetets ansökningsservice ansokningsservice [at] aalto [dot] fi

Tillbaka

Bookmark and Share