FEC, Singapore

Flytande ekostad förenar grönt byggande och finländskt kunnande inom havsindustrin

29.02.2012

Den finländska varvsindustrin blir eventuellt expert på ekologiska städer i framtiden.

— Konceptet Floating EcoCity, dvs. FEC, är ett alternativ till öar av fyllnadsjord som byggs genom sugmuddring, berättar arkitekt Aaro Söderlund, som föreläst om bl.a. miljöhistoria vid Aalto-universitetet.

Öar som skapats genom sugmuddring har byggts på grund av markbrist speciellt i Asien. Tekniken är problematisk, eftersom sådana här öar visar tecken på att småningom naggas i kanterna och är känsliga för jordbävningar. Även havsbotten förstörs.

Söderlund berättar att han för en tid sedan presenterade det nya FEC-konceptet i Singapore, där man inte kan fortsätta med sugmuddring i det oändliga. Detta lilla och tättbefolkade land har föreslagit preliminära områden för såväl provbygge som för en fullskalig ekostad.

– Också kryssningsfartygen är flytande ekosamhällen.

Inom FEC används material och arbetssätt som är bekanta från varvsindustrin. Finland fungerar som ledare för detta globala koncept, eftersom vårt land har byggt sju av de tio nyaste kryssningsfartygen i världen.

Aalto-universitetet i FoU-roll

En ekostad byggs på samma sätt som ett fartyg. Det krävs till exempel bestämning av tyngdpunkterna dvs. konstruktionens stabilitet. Söderlund berättar att han har presenterat konceptet vid Aalto-universitetets institution för tillämpad mekanik. Om projektet tar fart, kunde man vid institutionens laboratorium för fartygsindustri göra modeller av en ekostad för att försäkra sig om att konstruktionen hålls flytande också under exceptionella förhållanden.

– I Singapore är tidvattnet tre meter. Ekostaden kunde eventuellt utvinna mer energi av tidvattnet än den själv förbrukar. Även detta är en fråga som man kunde undersöka inom forskningen av fartygsindustrin.

Ekostaden har en decentraliserad modulkonstruktion. Ekostaden erbjuder många intressanta frågor som även Institutionen för arkitektur kunde forska i.

[Bild:FEC Singapore]

Energieffektivitet ur havet

FEC kunde utvinna energi inte bara ur tidvattnet och havsströmmar utan också ur vågrörelser. Även det varma ytvattnet och det kalla djuphavsvattnet kunde utnyttjas. På detta sätt skulle man kunna minska energikonsumtionen som går till att justera inomhustemperaturen.

— Den flytande FEC-staden skyddar mot jordbävningar, tsunamis och översvämningar, för havet erbjuder utöver effektiv energiproduktion även hydraulisk fjädring. En flytande stad skulle inte hamna under en tsunami utan flyta på den.

Hur skulle en flytande ekostad egentligen se ut? Konceptet består av sex kassuner med en diameter på 65 meter, och dessa bär upp en 250 meter hög plattform. Plattformen kantas av bostadshus med 18 våningar som är täckta av ett s.k. megatält, som skyddar invånarna mot extrema väderfenomen, såsom köld, hetta, torka, fukt, tyfoner, monsunvindar och rentav surt regn, sandregn samt luftföroreningar.

Innanför tältet finns en egen biosfär, där byggnadernas gröna tak, ytterväggar, balkonger och terrasser samt en centralpark renar luft, vatten och bioavfall. FEC är så självförsörjande som möjligt vad gäller såväl ren energi, mat och luft som produktiv jord.

Behovet ökar då havsytan stiger

Det finns en efterfrågan på flytande städer i Asiens tillväxtcentrum redan i dag. I framtiden kommer särskilt industrialiserade och tätbebodda låga kustområden vid flodmynningar i hela världen att vara illa ute: deras jord sjunker till följd av överexploatering av grundvattnet samtidigt som havsytan stiger till följd av klimatförändringen.

Klimatflyktingskap kan bli ett globalt problem. Om havsytan stiger enligt prognoserna med två meter före år 2100, hotar havet 500 miljoner människor och de bästa bostads- industriområdena och odlingsmarkerna runt om i världen.

— Det håller på att uppstå en ny värld, som kräver nytt slag av byggande, konstaterar Söderlund.

Kostnaderna för en flytande konstruktion uppskattas utgöra ca 60 % av kostnaderna för en ö av fyllnadsjord. Trots de lovande egenskaperna är FEC:s framtid ännu i vågskålen, och beslutet att genomföra den första provbyggnaden ligger nu i singaporebornas händer. De som tagit fram konceptet väntar nu med spänning på beslutet.

Text: Vuokko Aro

Tillbaka

Bookmark and Share