Valojoukot & Muistoketjut, Laura Isoniemi

Kalevala Koru inspirerar textilkonstnärer

14.02.2012

Tre textildesignstuderande vid Högskolan för konst, design och arkitektur tolkar tillsammans med textilkonstnären Laura Isoniemi Kalevala-smycken genom textilkonst. Konstverken är utställda i Kalevala Korus butik på Unionsgatan.

Studerandena Marianne Huotari, Laura Merz och Pauliina Varis samt textilkonstnär och konstpedagog Laura Isoniemi som var handledare för projektet fick välja sin inspirationskälla bland de tio mest sålda Kalevala-smyckena. Enligt Isoniemi väckte projektet enorm entusiasm hos textilkonstnärerna. Projektets tidtabell var snäv och intensiv, eftersom uppdraget gavs i mitten av december och utställningen öppnades den 9 februari. Trots det skapades fler konstverk än vad som fick plats i utställningen.

– Vi producerade så mycket material att vi planerar en större utställning till hösten. Det är sällan företag ger uppdrag som är så här konstnärliga och fria, berömmer Isoniemi.

Smycken som bär på en historia

Konstverken i utställningen andas å ena sidan finskhet, melankoli och nordlighet, å andra sidan myter, historieberättande och mytologi. Laura Isoniemi har i sina tre verk utgått från smycket Halikon kääty (Halikko halskedja) och smyckets mönster återkommer i konstverken. Isoniemi anser att smycken kan inspirera en textilkonstnär på många sätt.

– Den gemensamma nämnaren hos Kalevala-smyckena och textilkonsten är de dekorativa mönstren, ornamentiken och historieberättandet. Bakom varje Kalevala-smycke finns en liten historia.

Isoniemi berättar att samarbetet mellan Kalevala Koru och Aalto-universitetet inleddes redan 2009, när beklädnadsdesignstuderande fick möjligheten att skapa kläder som passade ihop med Kalevala-smyckena. Förra våren genomfördes också ett tjänstedesignprojekt där man planerade ett butikskoncept till Kalevala Koru.

I de textilkonstverk som nu är utställda har man använt den traditionella silkscreenmetoden och digitaltryck. Konstverken kan till och med den 3 mars ses i Kalevala Korus butik, Unionsgatan 25, Helsingfors. Butiken är öppen på vardagar kl. 10–18.

Text: Tea Kalska
Bilder: Matti Pärssinen

Tillbaka

Bookmark and Share