Aalto University School of Arts, Design and Architecture

Välmeriterade yrkesmän och -kvinnor belönades vid högskolan för konst, design och arkitekturs första årsfest

11.01.2012

Högskolan för konst, design och arkitekturs första verksamhetsår inleddes med en årsfest som ordnades för första gången tillsammans med experter inom konstindustri och arkitektur.

Årsfesten fortsätter den tidigare Konstindustriella högskolans traditionella festligheter där framgångsrika och förtjänstfulla yrkesmän och -kvinnor uppmärksammas och nya professorer håller öppningsföreläsningar.

Årets Alumn 2012 är animatör Mika Ripatti

Högskolan för konst, design och arkitektur delar ut utmärkelsen Årets Alumn för banbrytande eller utmärkt arbete inom konstindustri och arkitektur.

2012 gick utmärkelsen till animatören Mika Ripatti som utexaminerats från utbildningsprogrammet för grafisk design. Redan under studietiden var Ripatti en av pionjärerna inom datoranimering. Senare undervisade han också i ämnet vid Medielaboratoriet. Vid sidan av studierna arbetade han med att utveckla tv-bolaget Nelonens varumärke genom att utnyttja avancerad animationsgrafik av toppklass. År 2000 lyckades Mika Ripatti få jobb på Blue Sky Studios i New York där produktionen av filmen Ice Age precis skulle börja.

Senare har Mika Ripatti blivit en av toppanimatörerna i Hollywood och miljoner människor världen över får njuta av frukterna av hans arbete i flera framgångsrika animationer. Mika Ripatti är ett utmärkt exempel på sådan internationell framgång som högskolan hoppas att studerandena modigt strävar efter utifrån sina talanger och sitt kunnande som de utvecklat i ett kreativt akademiskt samarbete.

Fem nya hedersmedlemmar

Varje år utnämns personer som mycket förtjänstfullt har arbetat för Högskolan för konst, design och arkitektur, för kulturen, konstindustrin eller arkitekturen till hedersmedlemmar vid högskolan. Vid årsfesten utsågs fem nya hedersmedlemmar.

Elena Kolovskaya leder stiftelsen Pro Arte i S:t Petersburg och arbetar på bred front med att stärka och internationalisera samarbetet i Ryssland kring utbildning och forskning inom det konstindustriella området. Kolovskaya har starkt förbättrat högskolans samarbete med S:t Petersburgs statliga universitet som är ett av de ryska toppuniversiteten samt bedrivit ett förtjänstfullt samarbete med organisationen Cumulus International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media som samordnas av Högskolan för konst, design och arkitektur.

Industridesignern Jussi Ahola har varit professor inom industridesign vid Konstindustriella högskolan 1987–1993 och undervisat inom design både i Finland och internationellt. Jussi Aholas undervisning om forskning inom och analytiska synsätt på design och hans banbrytande arbete för att inleda designforskningen lade grunden till utmärkelsen tjugo år senare för designforskning. Ahola har skrivit den första läroboken på finska om industridesign, Teollinen muotoilu, som utkom 1980. Aholas eget arbete inom funktionell design sedan 1986 har förlänat honom flera utmärkelser.

Arkitekt SAFA Kari Moilanen är stadsplaneringschef i Esbo och ett stort namn inom den finländska arkitekturen och stadsplaneringen. Under hans tjänstetid har stadsplaneringen i Esbo utvecklats till en ambitiös och dynamisk institution. Kari Moilanen har haft en nyckelposition i egenskap av arrangör för och domare vid flera betydande och nyskapade arkitekturtävlingar. Miljön i Otnäs håller med Kari Moilanen som ledstjärna på att utvecklas till en häpnadsväckande kombination av teknologi, trädgårdsstad och servicesamhälle. Kari Moilanen är en visionär på en plats som förknippas med att ta kreativa risker för att förändra världen, helt i samklang med Aalto-universitetets anda.

År 1966 kom övningsmästare Jussi Laasasenaho till Konstindustriella läroanstalten som vaktmästare och blev sedermera övningsmästare. Genom hela sin långa arbetskarriär arbetade Laasasenaho med kundbetjäning. Han beskrivs som en hjälpsam och driftig arbetare värdig förtroende. I sitt arbete främjade han exemplariskt att allt praktiskt skulle löpa smidigt. Laasasenaho var en sakkunnig man med sinne för humor. Han var den man vände sig till när olika evenemang skulle arrangeras och den som studerande och anställda gick till med sina praktiska problem.

Konstlicentiat Meri-Helga Mantere är sedan länge lektor i bildkonstfostran. Hon påbörjade den globala utvecklingen av ett unikt fördjupningsobjekt, konstbaserad miljöfostran, som var betydligt före sin tid. I det angreppssätt Mantere har utvecklat avses med konstbaserad aktiv verksamhet i naturen, iakttagelser med hjälp av konst och en inställning om att inte ingripa: man försöker förstå naturen som en egen helhet och konsten som en verksamhet som inte tvingar naturen till någonting. Manteres metoder används i flera länder.

Vid Högskolan för konst, design och arkitekturs årsfest för att inleda verksamheten gav också de tre nya professorerna Alastair Fuad-Luke (Emerging Design Practices), Sampsa Hyysalo (design och designsamarbete) och Eero Miettinen (design och internationell produktutveckling) sina öppningsföreläsningar. Utöver detta överlämnades de utmärkelser republikens president tilldelat på självständighetsdagen 2011: till utvecklingschef Pekka Saarela riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden, till övningsmästare vid institutionen för filmkonst och scenografi Mikko Tuori medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros orden och till Timothy Persons som gjort fotokonsten känd i världen med hjälp av Helsinki School riddartecknet av Finlands Vita Ros orden.

Tillbaka

Bookmark and Share