Ansökningstiden till Aalto-universitetets magisterprogram börjar 2.1.

19.12.2011

Ansökningstiden till Aalto-universitetets tvååriga magisterprogram som leder till arkitekt-, diplomingenjörs-, ekonomie magister-, landskapsarkitekt- eller konstmagisterexamen börjar 2.1.2012.

Ansökningen sker enligt utbildningsområde via Aalto-universitetets gemensamma elektroniska ansöknings- och antagningssystem eAge. På de ekonomivetenskapliga och konstindustriella utbildningsområdena söker man till utbildningsprogrammen och på det tekniskt-vetenskapliga utbildningsområdet är ansökningsalternativen huvudämnena inom utbildningsprogrammen samt de engelskspråkiga magisterprogrammen. Ansökningstiden går ut 15.2.2012.

Under ansökningsperioden 2012 erbjuder Aalto-universitetet ungefär 150 ansökningsalternativ på finska, svenska eller engelska. De tre utbildningsområdena har två gemensamma magisterprogram: Creative Sustainability och International Design Business Management.

* Länk till ansökningssystemet: http://apply.aalto.fi

* Mera information om ansökningen och antagningen: http://studies.aalto.fi/sv/admissions/ och ansokningsservice [at] aalto [dot] fi

Tillbaka

Bookmark and Share