Aalto-universitetet lyssnade till universitetsgemenskapen – Den nya högskolans namn på engelska och på svenska ändrades

28.11.2011

Den nya högskolan vid Aalto-universitetet, som bildas av Konstindustriella högskolan och institutionen för arkitektur vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper, inleder sin verksamhet den första januari 2012.

Dess namn blir Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu på finska. Beslutet om namnet fattades den 8 november av en namnjury bestående av ledningen för Aalto-universitetet och den nya högskolan samt experter, studerande och en alumnrepresentant.

Särskilt namnets engelska version fick en mängd respons och kritik från universitetsgemenskapen vid Aalto-universitetet. Därför önskade juryn skärskåda beslutet på nytt. 

Enligt juryns slutliga beslut är namnet på finska Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, exakt såsom tidigare meddelats. Högskolans namn på engelska är Aalto University School of Arts, Design and Architecture och på svenska Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur.

Alla versioner av namnet beskriver den nya högskolans verksamhet och syfte på ett begripligt sätt i sin egen språkliga kontext. De nya namnen ger en signal om förändring och förnyelse och uttrycker samtidigt de internationellt välkända facken i högskolan. Namnen är i samklang med de nuvarande enheternas traditioner och identitet såväl inom konsten och designen som inom arkitekturen.

- Namnet på Aalto-universitetets nya högskola fick till stånd en livlig diskussion inom vår gemenskap, och det var viktigt för oss i namnjuryn att lyssna till det här budskapet. Den sociala gemenskapen är en värdefull resurs för hela Aalto-universitetet. Jag är glad att aaltoiterna aktivt vill delta i byggandet av vår framtid, berättar dekanus för Konstindustriella högskolan Helena Hyvönen.

Högskolorna vid Aalto-universitetet består från och med den 1 januari 2012 av:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper
Handelshögskolan
Högskolan för kemiteknik
Högskolan för teknikvetenskaper
Högskolan för elektroteknik
Högskolan för konst, design och arkitektur

Mer information:
Dekanus Helena Hyvönen, Konstindustriella högskolan, helena.hyvonen [at] aalto [dot] fi, tfn 050 324 3657

Kommunikationschef Tapio Hedman, ordförande för namnjuryn, tapio.hedman [at] aalto [dot] fi, tfn 040 516 2396

Tillbaka

Bookmark and Share