Resultaten av studenturvalet till kandidatprogrammen vid Aalto-universitetets konstindustriella högskola har offentliggjorts

23.06.2011

I år sökte sammanlagt 2 818 personer med intresse för den konstindustriella branschen studieplats vid Aalto-universitetets konstindustriella högskola. Av de sökande antogs 11,6 procent till studier som leder till konstkandidatexamen eller konstmagisterexamen.

Utbildningarna som leder till konstkandidatexamen lockade sammanlagt 1 856 sökande och av dem blev 129 antagna. Jämfört med rekordåret 2010, då Aalto-universitetet startades, sjönk antalet sökande med 13 procent.

Flest ansökningar fick utbildningsprogrammen för filmkonst, bildkonstfostran och fotografikonst.

Till utbildningarna som leder till konstmagisterexamen sökte 962 personer och av dem blev 198 antagna. Jämfört med 2010 minskade antalet sökande med sex procent.

De tre mest populära magisterprogrammen enligt antalet sökande var industridesign, det engelskspråkiga utbildningsprogrammet New Media och grafisk design.

Andelen utländska sökande till magisterprogrammen fortsatte att öka. De utländska sökandena kom i år från 67 olika länder. Till magisterprogrammen var andelen utländska sökande 52,8 procent medan den förra året var ca 37 procent. Utöver ansökningarna från Finland kom de flesta ansökningarna från Kina, Sydkorea, Taiwan och Iran.

Det totala antalet sökande till både kandidat- och magisterprogrammen har ökat stadigt under de senaste åren. Undantaget var 2010 då Aalto-universitetet inledde sin verksamhet och antalet sökande steg till rekordnivåer.

De slutliga resultaten för magisterprogrammen offentliggjordes i slutet av maj och kandidatprogrammens resultat offentliggörs i dag den 23 juni.

Resultaten för kandidatprogrammen i de andra högskolorna inom Aalto-universitetet offentliggörs den 8 juli.

 

Mer information 23.6.2011:

Planerare Inka Valkeapää, Ansökningsservice, Aalto-universitetets konstindustriella högskola, tfn 050 595 0876, inka.valkeapaa [at] aalto [dot] fi

Mer information fr.o.m. 27.6.2011:

Ansökningsservice, Aalto-universitetets konstindustriella högskola, tfn 050 522 3296, hakuinfo-taik [at] aalto [dot] fi

 

Resultaten av studenturvalet till Aalto-universitetet och statistik finns på http://studies.aalto.fi/fi/admissions/admissionresults/

Tillbaka

Bookmark and Share