Nyheter: Arkiv 2012

Högskolan för konst, design och arkitektur inledde sin verksamhet vid årsskiftet

02.01.2012 Aalto-universitetets före detta konstindustriella högskola och ingenjörsvetenskapliga högskolas institution för arkitektur bildar nu tillsammans Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur.

Resultaten för studerandeurvalet till magisterprogrammen har publicerats

27.04.2012 Resultaten för studerandeurvalet till Aalto-universitetets magisterprogram publicerades fredagen den 27.4.

Resultaten av studenturvalet till kandidatprogrammen vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur har offentliggjorts

21.06.2012 I år sökte sammanlagt 2 874 personer med intresse för den konstindustriella branschen studieplats vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur.

Aalto-universitetet fick 1720 nya studerande – 16 % av antalet sökande fick en studieplats

06.07.2012 Sammanlagt 1720 studerande blev antagna till Aalto-universitetet vid vårens universitetsansökan.

Tillbaka

Bookmark and Share