Nyheter: Arkiv 2011

Mediecentret Lumes virtuella utrustning för scenografi övergår till 3D

05.05.2011 Helheten ger nya uttrycksmässiga möjligheter för medieproduktioner.

Resultatet av intagningarna till magisterprogrammen offentliggjort

27.05.2011 Resultatet av intagningarna till magisterprogrammen vid Konstindustriella högskolan har offentliggjorts.

Vid vårens betygsutdelning utdelades flera utmärkelser

27.05.2011 Aalto-universitetets konstindustriella högskola höll betygsutdelning och delade ut utmärkelser till förtjänstfulla studerande.

Professorsutnämningar vid Konstindustriella högskolan

27.05.2011 Sampsa Hyysalo är den första professorn i tenure-track-karriärsystemet vid Aalto-universitetets konstindustriella högskola.

Färger och intressanta former tog plats på scen i Näytös11

01.06.2011 Nya klädkollektioner formgivna av studerande vid utbildningsprogrammet för beklädnadsdesign och dräktkonst vid Aalto-universitetets konstindustriella högskola presenterades för allmänheten torsdagen den 26 maj.

Aalto-universitetets huvudcampus till Otnäs

17.06.2011 Aalto-universitetets styrelse har beslöt, i enlighet med förslaget som redan tidigare utdelats till universitetets personal och studerande, att Aalto-universitetets huvudcampus placeras i Otnäs, Esbo. Styrelsen beslöt även att Konstindustriella högskolan och institutionen för arkitektur förenas till en ny högskola från början av 2012.

Aalto-universitetets nya högskola för samman konst och arkitektur

20.06.2011 Aalto-universitetets konstindustriella högskola och institutionen för arkitektur vid högskolan för ingenjörsvetenskaper ska bilda en ny högskola fr.o.m. 1.1.2012.

Resultaten av studenturvalet till kandidatprogrammen vid Aalto-universitetets konstindustriella högskola har offentliggjorts

23.06.2011 I år sökte sammanlagt 2 818 personer med intresse för den konstindustriella branschen studieplats vid Aalto-universitetets konstindustriella högskola. Av de sökande antogs 11,6 procent till studier som leder till konstkandidatexamen eller konstmagisterexamen.

Vad ska den nya högskolan heta?

05.09.2011 Konstindustriella högskolan kommer tillsammans med institutionen för arkitektur att bilda en ny högskola vid Aalto-universitetet. Har du en idé om vad den nya högskolan ska heta? Då ska du delta i namntävlingen!

Den nya högskolan fick namnet Högskolan för konst och kreativitet vid Aalto-universitetet: Namnet avspeglar de gemensamma nämnarna inom högskolan

08.11.2011 Den nya högskolan vid Aalto-universitetet, som bildas av Konstindustriella högskolan och Institutionen för arkitektur vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper, inleder sin verksamhet den första januari 2012.

Aalto-universitetet lyssnade till universitetsgemenskapen – Den nya högskolans namn på engelska och på svenska ändrades

28.11.2011 Den nya högskolan vid Aalto-universitetet, som bildas av Konstindustriella högskolan och institutionen för arkitektur vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper, inleder sin verksamhet den första januari 2012.

Ansökningstiden till Aalto-universitetets magisterprogram börjar 2.1.

19.12.2011 Ansökningstiden till Aalto-universitetets tvååriga magisterprogram som leder till arkitekt-, diplomingenjörs-, ekonomie magister-, landskapsarkitekt- eller konstmagisterexamen börjar 2.1.2012.

Tillbaka

Bookmark and Share