Samarbete och partnerskap

Högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet har täta kontakter med samhället, näringslivet och kultursektorn.

Vi samarbetar och ingår partnerskap för att ge studerande en möjlighet att lära genom praktik. Forskningen skapar nya insikter, innovationer och genererar värdefull kunskap som blir tillgänglig för hela samhället. Högskolan kan tack vare ett nätverk av alumner upprätthålla kontakt med hela det finländska konstfältet från design och konst till arkitektur och visuell kultur.

Vi betjänar alumner, företag, samfund, arbetsgivare och donatorer.

Bekanta dig med alla våra möjligheter och tjänster:

Nyheter

Evenemang

Visa mera