Cumulus 2012. Photo: Erica Kovanen

En av de mest internationella högskolorna i Finland

Internationella studiemöjligheter

Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur är en av de mest internationella högskolorna i Finland. Det internationella studentutbytet har vuxit kraftigt under de senaste decenniet och högskolan var länge det enda universitetet i landet som hade fler internationella utbytestudenter än studerande som deltog i utbyte utomlands.

Det internationella inslaget är en del av vardagen. Ett växande antal finländska studenter avlägger en del av sina studier utomlands. Tiotals utländska professorer, lärare och forskare arbetar vid högskolan. Därutöver gästas Högskolan för konst, design och arkitektur årligen av över hundra utländska lärare, professorer och andra experter inom branschen för att föreläsa eller för att leda workshops och seminarier.

Förutom de kort- och långvariga studerandeutbyten finns det möjligheter för internationell växelverkan via olika intensivkurser, arbetspraktik, seminarier och olika studieprojekt.

Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur samarbetar med 196 läroinrättningar. Samarbetsuniversitet finns i alla världsdelar, och under de senaste åren har kontakterna förstärkts speciellt med länderna i Sydostasien och Sydamerika.

Nätverk och program

Det internationella samarbetsnätverket hör till de kännetecken som utmärker Högskolan för konst, design och arkitektur. Cumulus-nätverket, som koordineras av Högskolan för konst, design och arkitektur, har utvecklats till ett samarbetsforum för 169 europeiska design- och konsthögskolor. Cumulus är unik inom sitt område: det är det enda globala samarbetsforumet i världen som representerar utbildning och forskning inom konst-, design- och mediebranscherna.

Nordplus-programmets Cirrus-nätverk representerar för sin del det nordiska samarbetet i vilket deltar 21 universitet.

Bookmark and Share