Forskningsinstitutet

Forskningsinstitutet är den expertenhet som utvecklar TaiKs forskningsverksamhet och forskarutbildning samt fungerar för att främja universitetets strategiskt centrala tjänster. Institutet arrangerar även olika evenemang för universitetets forskare och/eller för andra intresserade. Forskningsinstitutet ansvarar även för universitetets forskningswebbsidor.

Forskningens kontaktpersoner vid institutionerna informerar doktorandansökare samt fungerar som kontaktpersoner inom institutionen och utåt i alla ärenden som gäller forskningen.

Forskarutbildningsrådet är hela det planerande- och beslutsfattandeorganet vad gäller universitetets forskning och forskarstudier. Det bestämmer bl.a. om granskningen av doktorsavhandlingar och bedömer dem samt behandlar ärenden kring tillsättande av professors- och forskartjänster.

AALTO-UNIVERSITETET
KONSTINDUSTRIELLA HÖGSKOLAN
Tavastvägen 135 C
00560 Helsingfors
tfn. (09) 470 31
fax (09) 4703 0223

Forskningsinstitutet

Forskningsdirektör Päivi Hovi-Wasastjerna
Strategisk planering, inhemska och internationella samarbetskontakter
paivi.hovi-wasastjerna [at] aalto [dot] fi
tfn. 09-470 30527

Planerare Pia Sivenius
Evaluering och utveckling av forsking, informering om forskningsverksamheten, forskarstudieärenden, sekreterare i forskarutbildningsrådet
pia.sivenius [at] aalto [dot] fi
tfn. 050 5482974
tfn. 09-470 30528

Avdelningssekreterare Mirja Saari
Sekreteraruppgifter, TAIK:s stipendium
mirja.saari [at] aalto [dot] fi
tfn. 09-4703 0303
Fax: 09-470 30433

Aalto-universitetets stödtjänster för forskningen, Campus Arabia

Forskningsombudsman Iris Humala
Extern forskningsfinansiering
iris.humala [at] aalto [dot] fi

Jurist Niina Mikkonen
Forskningsavtal och rådgivning
niina.mikkonen [at] aalto [dot] fi
tfn. 050 366 7352

Forskarutbildningsrådet

http://www.taik.fi/tutkimus/tutkimusneuvosto.html

Ordförande prodekanus, professor Pekka Korvenmaa
pekka.korvenmaa [at] aalto [dot] fi

Sekreterare, planerare Pia Sivenius
pia.sivenius [at] aalto [dot] fi


Forskare, doktorander

Kontaktuppgifter till forskare och doktorander vid Konstindustriella högskolan vid Aalto-universitetet finns i databasen ReseDasta, http://reseda.taik.fi.

Bookmark and Share