Ledningen för Högskolan för konst, design och arkitektur

Dekanus

Dekanus, professor Anna Valtonen
tfn. 050 592 2317
anna.valtonen [at] aalto [dot] fi

Ledningens assistent Jonna Utriainen
tfn. 050 3434305
jonna.utriainen [at] aalto [dot] fi

Prodekanus

Professor Teemu Leinonen
tfn. 050 351 6796
teemu.leinonen [at] aalto [dot] fi

Ossi Naukkarinen
tfn. 050 307 4803
pekka.korvenmaa [at] aalto [dot] fi (ossi.naukkarinen@aalto.fi)

Ledningen för institutionerna

Institutionen för arkitektur
Direktör för institutionen Antti Ahlava
tfn. 050 324 1179
mika.ritalahti [at] aalto [dot] fi (antti.ahlava@aalto.fi)

Institutionen för filmkonst och scenografi
Direktör för institutionen Jarmo Lampela
tfn. 050 432 4742
jarmo.lampela [at] aalto [dot] fi

Institutionen för medier
Direktör för institutionen Philip Dean
tfn. 040 501 0736
philip.dean [at] aalto [dot] fi

Institutionen för design
Direktör för institutionen Pirjo Hirvonen
tfn. 050 363 6011
pirjo.hirvonen [at] aalto [dot] fi

Institutionen för konst
Direktör för institutionen Juha Varto
tfn. 050 576 9776
juha.varto [at] aalto [dot] fi

Bookmark and Share

Se också