Aalto University Tenure Track

Karriär vid Aalto

Aalto-universitetet är ett universitet som bildats av Finlands ledande universitet. Vid Aalto-universitetet möts vetenskap och konst med teknik och ekonomi. Universitetets omfattande inhemska och utländska nätverk och goda relationer till det omgivande samhället garanterar att det kan behålla sin position som innovativ utvecklingsledare.

Aalto-universitetet är en internationell arbetsplats med cirka 4 000 anställda och 17 000 studerande, och det erbjuder sin personal en inspirerande arbetsmiljö, utmanande arbetsuppgifter, goda arbetsförhållanden och sporrande karriärsystem. Som arbetsgivare satsar universitetet speciellt på personalens välmående och på utvecklingen av ledning och kompetens.

Karriärsystemet för professorer (Tenure Track)

Aalto-universitetets karriärsystem för professorer bereder forskare en tydlig och välgrundad karriärväg fram till uppgifter på professorsnivå. Principen i karriärsystemet är att både universitetet och de enskilda personerna förbinder sig till den akademiska karriären. Klara och entydiga förväntningar och insentiv samt stöd för det personliga, professionella och akademiska växandet utgör en väsentlig del av systemet.

Syftet med karriärsystemet för professorer är att främja den akademiska friheten hos alla som avancerar på karriärvägen och sålunda bidra till att Aalto-universitetet blir ett toppuniversitet i fråga om forskning, undervisning och akademiskt ledarskap liksom samhällelig växelverkan. Av den här anledningen är det ytterst viktigt att de anställda som avancerar inom karriärsystemet får tillräckligt med resurser och stöd.

Karriärstig

Sökande kan beroende på erfarenhet och kompetens rekryteras till vilken som helst av de fyra nivåerna inom Aalto-universitetets akademiska karriärsystem.

  1. Assistant professor, den första perioden (3–5 år); arbetsförhållande på visstid
  2. Assistant professor, den andra perioden (4 år); arbetsförhållande på visstid
  3. Associate professor, ordinarie arbetsförhållande eller arbetsförhållande på visstid
  4. Professor, ordinarie arbetsförhållande 

>> Läs mer omTenure Track -karriärsystemet (aalto.fi)

Bookmark and Share