Ilmari Tapiovaara palkintoesine. Kuva: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun viestintä

Pallas Athene och Ilmari Tapiovaara -pris

Pallas Athene -priset

Pallas Athene -priset beviljas som ett erkännande för speciellt förtjänstfullt arbete för estetiska värden. Att priset har namngetts efter Pallas Athene är förknippat med den finländska konstindustrins historia:

Pallas Athene är den grekiska gudinnan för konst och vetenskap. Ateneum, Finlands mest betydande byggnad tillägnad för konster där utövarna av den högsta konstindustrin utbildades under åren 1887–1982, är helgat till henne. Konstens och vetenskapens beskyddare Pallas Athene har även fått vara som Konstindustriella högskolans emblem under många olika decennier.

Pallas Athene föddes i den grekisk-österländska kulturomgivningen. Mångsidigheten i det grekiska känslolivet och skaparkraften i deras fantasi var utan like. Det konstnärliga skapandet var en självklarhet för grekerna. Även glädjen över kunskap sammanbands med glädjen över formgivning med beundransvärda  skapelser som resultat. Konstnärligt skapande och forskning idkades flitigt och genom specialisering, men samtidigt behölls behovet av helhetskunnande levande.

2009: Marjo Räsänen
2007: Aimo Katajamäki
2005: Krister Ahlström
2003: Bildkonstlärarförbundet rf
2001: Industrikonstförbundet ORNAMO

Ilmari Tapiovaara -priset

Priset beviljas vartannat år som utmärkelse för särskilt förtjänstfullt kreativt arbete för kvalitet i människans närmiljö och den industriella produktkulturen.

2009: Jouko Järvisalo
2007: Brian Keaney
2005: Ben af Schultén
2003: Vuokko Nurmesniemi
2001: Yrjö Wiherheimo

Bookmark and Share