Om högskolan

Högskolan för konst, design och arkitektur utbildar mångsidiga experter som skapar bättre livsmiljöer och förändrar världen med hjälp av konst. Högskolans multidisciplinära samarbete utmanar det ingenjörsdrivna tänkesättet för att generera en mer människocentrerad och användardriven miljöplanering.

ARTS

Vår forskning inom design och medier är i världsklass. Ur ett internationellt perspektiv bedriver vi gedigen forskning även inom konst och arkitektur. Forskning bedrivs inom flera spetsområden, som design, digitala medier, audiovisuell framställning, konstnärlig forskning, visuell kultur och välfärdsbyggande samt samhälls- och stadsplanering.

Högskolan har aktiva och täta kontakter till det övriga samhället, näringslivet och kultursektorn. Vi samarbetar med de bästa internationella och nationella universiteten och kompetensklustren.


Vetenskap och konst möter teknik och ekonomi vid Aalto-universitetet

Högskolan för konst, design och arkitektur är en del av Aalto-universitetet, som är en vetenskaps- och konstgemenskap med utbildningsprogram inom tekniska vetenskaper, ekonomiska vetenskaper och olika konstarter. Aalto-universitetet utgår från Finlands starka sidor, och målet är att utvecklas till en unik helhet med siktet inställt på en plats bland världens toppuniversitet.

Mission

Aalto-universitetet syftar till att förändra världen med hjälp av forskning och undervisning av hög kvalitet samt utbilda ansvarsfulla experter som visar vägen i samhället.

Högskolan för konst, design och arkitektur har en konstnärlig verksamhet på internationell nivå som förverkligar denna mission genom att stärka kritisk, multidisciplinär och människocentrerad konst och forskning samt förnya det vetenskapliga tänkandet.

Vision

Högskolan för konst, design och arkitektur förverkligar Aalto-universitetets vision om att de främsta inom sina ämnesområden möts och når framgång, och kan på sätt utvecklas till en högskola för konst, formgivning och arkitektur i världsklass fram till år 2020.

Strategi

Hörnstenarna i strategin för Högskolan för konst, design och arkitektur är

  • Användardriven design, konst och arkitektur; design av produkter och miljöer för alla
  • Att skapa betydelser och forma erfarenheter, berätta historier
  • Kunskapsspridning som genererar nya metoder inom design, produktion och distribution
  • Konstnärlig forskning

Tyngdpunkten ligger på nya initiativ och forskningsområden som syftar till att bygga människocentrerade livsmiljöer – som Living+  – samt ett digitalt samhälle där nya lösningar skapas i mötet mellan mobila teknologier, tjänster, medier, spel och underhållning.

Nyckelfakta

Statistik från år 2013

Examensstuderande 2 880
Forskarstuderande 338
Personal 436, varav professorer 60, övrig akademisk personal 193 och servicepersonal 183

Antal examina
Kandidatexamen 188
Magisterexamen 264
Doktorsexamen 17

Utländska professorer och forskardoktorer 23 %
Utländska magisterstuderande 22 %
Utländska doktorsstuderande 24 %

Nyheter

Evenemang

Visa mera