Ompelu

Ompelutyöpajassa valmistetaan erilaisia ompelutöitä. Työpajan monipuolinen konekanta antaa hyvät mahdollisuudet erilaisten materiaalien työstämiseen.

Ompelutyöpaja on oppimisympäristö, jossa voidaan toteuttaa erilaisia opintoihin liittyviä ompelutöitä kuten prototyyppejä, vaatteita, sisustustekstiilejä, sekä suunnitella ja kehittää erilaisia sauma- ja pintarakenteita. Ompelutyöpaja toimii läheisessä yhteistyössä kaavatyöpajan kanssa.

Työpajassa on käytössä vaatetusteollisuuden yleisimmät koneet ja laitteet sekä suuri leikkuupöytä kankaiden leikkuuta ja tuotteiden kokoonpanoa varten.

Ompelutyöpajan pääkäyttäjiä ovat muodin pääaineen kandidaattiopiskelijat ja Fashion and Collection Design -maisteriohjelman opiskelijat, mutta tiloissa voivat työskennellä myös muut ARTSin opiskelijat henkilökohtaisella työskentelyluvalla. Työpaja tarjoaa myös teknistä tukea työpajassa työskenteleville sekä ompelupalvelua Fashion and Collection Design -maisteriohjelmassa lopputyötä tekeville opiskelijoille.

 

Lisätietoja