Photo: Julia Weckman

Kandidaattiohjelma ja pääaineet

Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava opiskelu tapahtuu taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmassa. Uudet opiskelijat valitaan opiskelemaan ohjelman pääaineisiin. Eri laitokset tarjoavat taiteen kandidaatin tutkintoon johtavaa koulutusta seuraavilla aloilla:

Arkkitehtuuri
Arkkitehtuurin pääaineessa opiskellaan tekniikkaa ja taidetta: opinnoissa pyritään rakennetun ympäristön laaja-alaiseen ymmärtämiseen.

Dokumentaarinen elokuva
Dokumentaarisen elokuvan kandidaatin opintojen tavoitteena on kouluttaa näkemyksellisiä dokumentaarisen elokuvan ohjaajia.

Elokuva- ja tv-käsikirjoitus
Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset ja tuotannolliset valmiudet käsikirjoittajan tehtäviin erilaisissa elokuva- ja tv-produktioissa sekä luoda luontevia yhteyksiä myös muille soveltuville visuaalisen median alueille, kuten pelien ja muun uusmedian sisällöntuotantoon.

Elokuva- ja tv-lavastus
Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineen opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia lavastussuunnittelijan tehtävissä elokuva- ja tv-alalla.

Elokuva- ja tv-tuotanto
Elokuva- ja televisiotuotannon koulutuksen tavoitteena on luova tuottaja, joka ideoi ja kehittää ideoita, osaa rakentaa luovan yhteistyön ilmapiirin ja tarjota elokuvan eri osa-alueiden tekijöille hyvät työskentelyolosuhteet.

Elokuvaleikkaus
Elokuvaleikkauksen pääaine kouluttaa jälkituotannon suunnitteluun ja toteuttamiseen kykeneviä asiantuntijoita ja ajattelijoita. Leikkauksen opiskelijat erikoistuvat elokuvallisen kerronnan ja kuvallisten kokonaisuuksien hallintaan.

Elokuvaohjaus
Elokuvaohjauksen pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset ja tuotannolliset valmiudet toimia ohjaajana lyhytelokuvassa ja tv-produktioissa.

Elokuvaus
Elokuvauksen pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset ja tuotannolliset perusvalmiudet kuvaajan ammattiin erilaisissa elokuva- ja tv-tuotannoissa.

Elokuvaäänitys ja äänisuunnittelu
Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaine kouluttaa taiteilijoita ja ammattilaisia toimimaan äänisuunnittelijoina ja äänittäjinä lyhyen elokuvan ja televisiotuotannon eri alueilla.

Graafinen suunnittelu
Graafisen suunnittelun pääaineesta valmistunut pystyy kohdistamaan viestintää vastaanottajan huomioiden, hallitsee suunnittelun keskeiset käsitteet ja kykenee soveltamaan niitä eri medioissa.

Kuvataidekasvatus
Kuvataidekasvatuksen kandidaattitason pääaineessa perehdytään kuvallisiin, audiovisuaalisiin ja moniaistisiin ilmaisumuotoihin ja niiden ohjaamiseen. Tutkinto antaa opiskelijalle taiteelliset ja pedagogiset perustiedot ja -taidot sekä tutkimuksen teon perusvalmiudet.

Maisema-arkkitehtuuri
Maisema-arkkitehtuuri on monitieteinen ala, jossa pääset opiskelemaan taidetta, luonnontieteitä ja tekniikkaa.

Muoti
Muodin pääaineessa opiskelija perehtyy kolmivuotisen, taiteen kandidaatin tutkintoon johtavan opiskelunsa aikana muodin, vaatteiden, vaatetusmateriaalien ja mallistojen suunnitteluun.

Muotoilu
Muotoilun pääaineen tavoitteena on kouluttaa luova ja yhteistyökykyinen tuotesuunnittelun ammattilainen, joka kykenee käsittelemään laajoja muotoilualan tehtäväkokonaisuuksia ennakkoluulottomasti, kriittisesti ja vastuullisesti.

Näyttämölavastus
Näyttämölavastuksen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet vastata elävän esityksen visuaalisesta, tilallisesta ja toiminnallisesta suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä ohjaajan sekä muun taiteellisen ja teknisen työryhmän kanssa.

Pukusuunnittelu
Pukusuunnittelun pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettiset, taiteelliset ja tekniset valmiudet sekä ilmaisukeinot toimia pukusuunnittelijana elokuvan ja television alalla ja esittävissä taiteissa.

Sisustusarkkitehtuuri
Sisustusarkkitehtuurin pääaineessa lähtökohtana on rakennettu lähiympäristö. Opinnoissa elinympäristö ymmärretään elämäntapojen, asumisen ja kulttuurin viitekehyksessä.

 

 

Bookmark and Share

Katso myös

  • Into (into.aalto.fi) - opiskelijan portaali