Studies at Aalto University School of Arts, Design and Architecture

Opiskelu Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu aloitti toimintansa 1.1.2012

Entinen Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu (TAIK) ja insinööritieteiden korkeakoulun arkkitehtuurin laitos muodostavat nyt yhdessä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun. Toiminta alkoi vuodenvaihteessa 1.1.2012.

Arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkintoihin haetaan edelleen teknillistieteellisen alan valinnan kautta. Entisen Taideteollisen korkeakoulun tutkintoihin haetaan edelleen taideteollisen alan valinnan kautta.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu kouluttaa vaativan taiteellisen ja teknisen  ammattitaidon hallitsevia viestinnän, ympäristön ja esineiden muotoilijoita, muotoilujohtajia, elokuva-, lavastus- ja valokuvataiteen sekä arkkitehtuurin ammattilaisia, taiteen opettajia, kuvataiteen ammattilaisia, taidekäsityön mestareita, taideteollisuuden tutkijoita, sisustusarkkitehteja ja trendianalyytikkoja.

Lisäksi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu tarjoaa aikuis- ja täydennyskoulutusta sekä avointa yliopisto-opetusta. Yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia voi myös suorittaa erillisinä opintoina.

Opetus on laaja-alaista ja kansainvälistä. Koulutusta järjestetään paljon englanniksi. Yhteistyö eri koulutusohjelmien ja muiden yliopistojen välillä on kiinteää. Toimiva yhteys työelämään vahvistuu yritysyhteistyöprojektien kautta.

Opiskelun aikana opiskelijat saavat eväät teoreettisen ja käytännöllisen ammattitaidon saavuttamiseen, sekä työkalut oman taiteellisen ilmaisun ja osaamisen kehittämiseen.

Hae Taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun

Aalto-yliopistossa opiskelija pääsee mukaan rakentamaan suomalaisen muotoilun, median, arkkitehtuurin ja taiteen ainutlaatuista kenttää. Lue lisää » (aalto.fi/studies)

Yhteisen opetuksen yksikkö YoYo

Taiteen laitoksella sijaitsee Yhteisen opetuksen yksikkö (YoYo), joka tuottaa koko korkeakoulun yhteiset pakolliset perusopinnot sekä yhteiset valinnaiset opinnot. Lue lisää » (taide.aalto.fi)

Avoin yliopisto

Avoimen yliopiston kurssit ovat avoimia kaikille ja vastavat sisällöltään yliopiston muita kursseja. Opetusta annetaan kaikilla kolmella pääkampuksella. Lue lisää » (aalto.fi/studies)

Vaihto-opiskelu

Aalto-yliopiston opiskelijat voivat hakea opiskelijavaihtoon minne päin maailmaa tahansa. Korkeakouluilla on tiiviit yhteydet yhteistyöyliopistoihin.
Lue lisää »
 (aalto.fi)

Opiskelijajärjestöt

Tokyo ry on vanhan Taideteollisen korkeakoulun opiskelijajärjestö Lue lisää »

Arkkitehtikilta on Aalto-yliopiston arkkitehti- ja maisema-arkkitehtiopiskelijoiden opiskelijajärjestö Lue lisää »

Aalto Entrepreneurship Society

AaltoES ry on opiskelija- ja tutkijavetoinen yhteisö, joka pyrkii edistämään yrittäjyyttä ja auttaa luomaan startup-yrityksiä. Lue lisää » (englanniksi, aaltoes.com)

Bookmark and Share