Näytös16

Näytös on muodin pääaineen opiskelijoiden vuotuinen muotinäytös.