Aalto University - Towards a better world

Aalto University of Finland is an over 20 000 brave minds' community, which strives towards a better world by intertwining technology, business, arts and design.

Aalto University of Finland is an over 20 000 brave minds' community, which strives towards a better world by intertwining technology, business, arts and design. This film describes the university's cross-disciplinary basic idea.
http://www.aalto.fi/en/

Aalto-yliopisto on yli 20 000 rohkean ajattelijan yhteisö, joka rakentaa parempaa maailmaa kietomalla yhteen tekniikan, talouden, taiteen ja muotoilun. Tämä filmi kuvaa yliopiston poikkitieteellistä perusideaa. 
http://www.aalto.fi/fi/

Video by Aalto University and TBWA 2014