Laitokset

Arkkitehtuurin laitos, opiskelijoiden työskentelytila. Photo Julia WeckmanArkkitehtuurin laitos

Arkkitehtuurin laitos antaa arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin ylintä opetusta ja harjoittaa alojen tutkimusta ja kehittämistyötä.

Arkkitehtuurin laitoksen strategiana on ylläpitää ja kehittää laitosta kansainvälisesti korkeatasoisena, yhteiskunnallisesti vastuullisena ja innovatiivisena teknisen, taiteellisen ja tieteellisen osaamisen yhdistävänä, ammatilliseen huippuosaamiseen suuntautuvana arkkitehtikouluna.

 

 

 

 


ELO. Photo Johannes RomppanenElokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos ELO on Suomen ainoa yliopistotasoinen elokuvakoulu.

ELOn monipuolinen opetus antaa ammattiin valmistuvalle taiteilijalle tai tuottajalle valmiudet toimia korkeatasoisissa elokuva- ja lavastustaiteen alan tehtävissä. Laitoksen tutkimus tuottaa uutta ymmärrystä elokuva- ja lavastustaiteen ilmaisukeinoista ja tekemisprosesseista ja avaa tietä alojen kansainväliseen tutkimukseen.

 

 

 


Teollinen muotoilu. Photo Julia WeckmanMuotoilun laitos

Muotoilun laitoksen koulutusohjelmista valmistuu muotoilualan ammattilaisia, joilla on kansainväliset valmiudet työskennellä tuotesuunnittelijoina sekä muotoilijoina teollisuuden, kaupan, kulttuurilaitosten ja median palveluksessa sekä muotoilujohtamisen asiantuntijatehtävissä, yrittäjinä ja tutkijoina. Koulutus perehdyttää opiskelijat muotoilualaan liittyvien tieteiden, taiteiden ja käytäntöjen käsitteistöön sekä työmenetelmiin.

Laitoksen tavoitteena on valmentaa opiskelijoitaan työskentelemään monialaisissa yhteisöissä, joissa kommunikaatio- ja yhteistyötaidoilla on yhtä suuri merkitys kuin omalla erityisosaamisella.

 


taik_7117.pngMedian laitos

Median laitos tarjoaa edellytykset korkeatasoiselle tutkimukselle, opetukselle ja taiteelliselle toiminnalle sekä aktiiviselle innovaatiotoiminnalle. Tutkimusta ja opetusta tehdään Medialaboratoriossa sekä graafisen suunnittelun ja valokuvataiteen pääaineissa. Laitoksella on myös tärkeä kulttuurinen rooli, joka näkyy vahvasti uusmedian ja visuaalisen kulttuurin kansallisissa ja kansainvälisissä tapahtumissa.

Median laitokselta valmistuvat toimivat visuaalisen viestinnän ja uusmedian suunnittelu-, kehittämis- ja johtamistehtävissä teollisuuden, kaupan, kulttuurilaitosten ja median palveluksessa sekä alan koulutustehtävissä.

 

 


Japanilaisen puupiirroksen kurssi, Taiteen laitos. Photo Julia WeckmanTaiteen laitos

Taiteen laitos valmistaa tehtäviin, joissa on mahdollista toimia hyvin monenlaisissa kuvataiteen, kuvallisen ilmaisun ja visuaalisen kulttuurin yhteisöissä. Opetus antaa valmiudet välittää kuvallista esittämistä ja kriittisesti pohtia visuaalisen kulttuurin muotoja. Pääaineita ja syventymiskohteita ovat taidekasvatus, kansainvälinen taidekasvatus, visualinen kulttuuri, nykytaide ja taiteen kuratointi. Laitos tekee alojensa uraauurtavaa tutkimusta.

Laitokselta valmistuvat työllistyvät hyvin ja heidän panoksensa kulttuurissa ja taloudessa on merkittävä. Jokainen valmistuva voi muuttaa maailmaa ajatustensa, tekojensa ja yhteistyökykyjensä kautta.

 


 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 31.01.2015.