A-sarjan palkittu työ "Loma"

Sysmän Ilolan arkkitehtuurikilpailu on ratkennut

24.04.2012

Sysmässä Päijänteen rannalla sijaitsevan Ilolan matkailu- ja vapaa-ajan alueen ideakilpailu on ratkennut.

Kilpailussa oli kaksi sarjaa: A-sarjassa ideat ja suunnitelma tuli laatia nykyisen ranta-asemakaavan määräyksiä noudattaen ja B-sarjassa sai laatia alueelle vapaasti uuden käyttösuunnitelman. Kilpailuehdotuksia saapui 13.3.2012 mennessä 19 kpl, joista 12 kpl oli A-sarjaan jätettyjä ehdotuksia ja 7 kpl B-sarjan ehdotuksia.

Ilolan alueen voimassa oleva ranta-asemakaava, jossa pääosa alueesta on osoitettu matkailupalvelujen korttelialueeksi sekä vanha Ilolan kartanon kulttuuriympäristö ovat muodostaneet A-sarjaan ehdotuksia jättäneille kilpailijoille haasteellisen lähtökohdan, johon yksikään kilpailutöistä ei täysin vastannut. A-sarjan ehdotuksista ei löytynyt selkeää voittajatyötä, joka asettuisi kokonaisuudessaan muiden ehdotusten yläpuolelle. Näin ollen palkintolautakunta päätyi jaetun 2. palkinnon antamiseen.

A-sarjan jaetun 2. palkinnon saivat työt "Loma" ja "Ilolan kylä". Ehdotuksen "Loma" olivat laatineet Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella opiskeleva Kuutti Halinen ja yliopistosta vuonna 2011 valmistunut arkkitehti Tuomas Raikamo. "Ilolan kylän" tekijät ovat Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiopiskelijoita.

B-sarjassa kilpailijoille tarjottiin mahdollisuus murtautua voimassa olevan kaavan rajoituksista. Sarjan työt osoittavat kuitenkin yllättävän vähän uskallusta rohkeaan ja raikkaaseen ideointiin juuri ranta-alueella. B-sarjan ehdotuksista ei löytynyt selkeää lähtökohtaa alueen ranta-asemakaavan muuttamiseksi joten palkintolautakunta päätti jättää ensimmäisen palkinnon jakamatta.

B-sarjan jaetun 2. palkinnon saivat työt "Lomala" ja "Sysmän Ilolan - riemujen ranta". Kilpailuehdotuksen "Sysmän Ilola - riemujen ranta" olivat laatineet Aalto-yliopistossa opiskelevat Emilia Ellilä, Annika Kivirinta ja Kaisa Laine. Toinen palkittu ehdotus tuli Oulun yliopistosta.

Ansiokkaan rakennussuunnittelun perusteella palkintolautakunta päätyi myöntämään A-sarjassa kunniamaininnan ehdotukselle "Aitta Auringossa".  Työssä ideoitujen "Aurinko- ja puutarha-aittojen" pohjaratkaisuilla on aikaansaatu tiloiltaan onnistuneet rakennustyypit. Kunniamaininnan saaneen kilpailuehdotuksen olivat laatineet Aalto-yliopiston opiskelijat Jenny Asanti, Suvi Saastamoinen ja Niko Cederlöf.

Lisätiedot:

Aluearkkitehti Päivi Lukkarinen puh. 044 7134 524
Projektipäällikkö Suvi Nirkko puh. 044 7134 577

Takaisin

Bookmark and Share