Arkkitehtuurikilpailu Aalto-yliopiston Otaniemen kampusalueen keskuksen suunnittelemiseksi käynnistyy

05.04.2012

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy järjestää kansainvälisen avoimen arkkitehtuurikilpailun Aalto-yliopiston Otaniemen ydinkampuksen ja sen keskeisten rakennusten suunnittelemiseksi.

Kilpailu on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen kilpailuaika on 5.4.-10.8.2012 ja sen tarkoituksena on suunnitella kampusalueelle vetovoimainen ja elävä toiminnallinen keskus. Toiseen vaiheeseen valitaan noin kuusi ehdotusta ja siinä tehtävänä on laatia rakennuksille tarkempi toiminnallinen ratkaisu. Tuomaristo ratkaisee kilpailun toisen vaiheen alkuvuonna 2013. Kilpailussa noudatetaan Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä ja kilpailukielenä on englanti.

Kilpailun tavoitteena on luoda vuorovaikutteinen ja vilkas tutkimus- ja oppimisympäristö, jossa työ, opiskelu, harrastaminen ja eläminen nivoutuvat luontevasti toisiinsa ja luovat perustan tulevaisuuden yliopistokaupungille.

Kilpailulla haetaan koko Otaniemen tiede-, taide- ja tutkimusyhteisölle henkistä keskusta, joka kiinnostaa, herättää uteliaisuutta, liikuttaa, pysähdyttää ja ennen kaikkea innostaa opiskelemaan. Suunnitelman tulee osoittaa dynaamista suuntautumista tulevaisuuteen sekä teknisesti uusia ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Tavoitteena on kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen suunnitelma, jossa nykyiset keskeiset rakennukset ovat vuoropuhelussa uuden rakentamisen kanssa.

- Etsimme rohkeita, näkemyksellisiä ja rajoja rikkovia ideoita, jotka kunnioittavat sekä Aalto-yliopiston tavoitteita että ympäröivää, arkkitehtonisesti arvokasta ympäristöä ja ainutlaatuista luontoa. Toivomme ratkaisuja, jotka osoittavat sekä edelläkävijyyttä että näkemyksellisyyttä, Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri kuvailee.

Kilpailualue on Otaniemessä keskeisellä paikalla, Alvar Aallon suunnittelemasta entisen TKK:n päärakennuksesta länteen päin sijaitseva laaja aukio. Kilpailualueelle tulee myös Otaniemen tulevan metroaseman pääsisäänkäynti. Kilpailualueelle suunniteltavien rakennusten bruttopinta-ala on noin 48 000–52 000 m2. Uusien tilojen suurimmaksi käyttäjäksi tulee Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.

Lisätietoja:

Kilpailun verkkosivut: http://campus2015.aalto.fi
Kilpailuohjelma: http://campus2015.aalto.fi/en/about/campus2015_competition_programme.pdf

Takaisin

Bookmark and Share