Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu vahvistaa professorikuntaansa

09.03.2012

Tenure track -professorit nimitetään laitoksen päätöksen mukaan jollekin kolmesta tasosta (Assistant, Associate tai Full Professor).

Lisäksi professoreita voidaan nimittää Aalto-yliopistoon Professor of Practice -nimikkeellä. Nämä tehtävät mahdollistavat käytännön osaamisen siirtymisen yliopistoon.

Tekniikan tohtori ja taiteen maisteri Perttu Hämäläinen on nimitetty Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun median laitoksen sekä Perustieteiden korkeakoulun mediatekniikan laitoksen yhteiseen määräaikaiseen Assistant Professor -tehtävään. Professuurin ala on tietokonepelit (Computer Games) ja se on ensimmäinen Suomessa. Hämäläinen tunnetaan muun muassa Kick Ass Kung-Fu -pelin kehitystyöstä. Hänen väitöskirjansa entiseen Teknilliseen korkeakouluun pohti tietokoneen ja ihmisen välisiä käyttöliittymiä.

Associate Professor -tasolle on nimitetty taiteen tohtori Teemu Leinonen. Hänen alanaan on uuden median muotoilu ja oppiminen (New Media Design and Learning). Määräaikainen professuuri sijoittuu median laitokselle. Leinonen on perehtynyt erityisesti uuden median suunnittelun ja oppimisen kysymyksiin, tietokoneavusteiseen yhteisölliseen oppimiseen, verkossa tapahtuvaan yhteistyöhön, oppimis- ja opiskeluohjelmistojen suunnitteluun, koulutussuunnitteluun ja koulutuspolitiikkaan.

Filosofian tohtori Tere Vadén on nimitetty taiteen laitokselle hoitamaan vararehtori Martti Raevaaran tehtävää tämän vararehtorin kauden ajaksi. Professuurin ala on verkko-opetuksen tutkimus ja arviointi.

Uusia Professor of Practice -nimityksiä

Professor of Practice -tehtävään taiteen laitokselle taiteen on nimitetty taiteen maisteri Nora Sternfeld. Hänen alanaan on taiteen kuratointi ja kommunikointi.

Taiteilija Petteri Nisunen on nimitetty nykytaiteen Professor of Practice -tehtävään taiteen laitokselle.

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitokselle Professor of Practice -tehtävään on nimitetty filosofian tohtori Sofia Pantouvak. Hänen alanaan on pukusuunnittelu sekä näyttämö- ja lavastustaide.

Kaikki PoP-nimitykset ovat määräaikaisia.

Takaisin

Bookmark and Share