Professori Samuel Weber luennoi singularisuudesta Taideteollisessa korkeakoulussa

19.12.2011

Samuel Weber, yksi keskeisistä amerikkalaisista nykyajattelijoista kirjallisuustieteen, psykoanalyysin ja filosofian aloilta, piti kolme avointa luentoa Aalto-yliopiston taideteollisessa korkeakoulussa 13.-16. joulukuuta.

Kosketuksen figuurit -tutkimushankkeeseen liittyvän luentosarjan teemana oli singularisuus ja sen implikaatiot taiteen, median ja politiikan suhteen.

- Kosketuksen figuurit on luonteeltaan poikkitieteellinen, kuten on omakin työni. Asuttamamme maailman ymmärtäminen vaatii laajaa ajattelua. Finanssikriisi, esimerkiksi, on myös poliittinen kriisi ja paljon muutakin. Emme voi jättää koulukuntia huomioimatta, mutta emme myöskään voi antaa niiden sitoa meitä.

Samuel Weber, joka alunperin kouluttautui kirjallisuustieteessä, myöhemmin kiinnostui myös aiheista kuten median teoria sekä kielitieteet. Hänen nykyinen työnsä keskittyy singularisuuden käsitteen ympärille.

Aika on rahaa

Amerikkalaisprofessorin Taideteollisessa korkeakoulussa pitämistä luennoista ensimmäinen käsitteli estetiikkaa, mediaa ja terrorismia. Toinen luento käsitteli rahaa ja kolmas kirjallisuustieteitä. 

Rahaa, aikaa ja velkaa käsittelevällä luennollaan Weber puhui meneillään olevasta talouskriisistä ja sen juurista lähihistoriassa sekä kaukaisempina aikoina, reformaatiosta alkaen. Professori puhui havainnostaan, joiden mukaan monet amerikkalaiset suosivat selvästi omien etujensa vastaista politiikkaa.

- Yhdysvalloissa kuluttaminen tarkoittaa säästämistä ja säästäminen pelastetuksi tulemista, Weber totesi puhuessaan taloudelliseksi teologiaksi kutsumastaan aiheesta.

Poikkitieteellinen ja monikulttuurinen ura

Weber tunnetaan myös kääntäjänä ja kommentoijana, joka teki ajattelijoiden kuten Walter Benjaminin, Theodor Adornon ja Jacques Derridan kirjoituksia tunnetuksi Yhdysvalloissa.

- Amerikkalaisena saamani kokemus muiden kulttuurien ja kielten parissa on ollut äärimmäisen tärkeää. Vieraiden kielten keskellä eläminen tarjoaa hyvin erilaisen näkökulman verrattuna oman kulttuurin keskellä asumiseen.

Samuel Weberin vierailu Suomeen sisälsi myös seminaarin, jonka järjesti Kosketuksen figuurit -tutkimushanke yhdessä Aalto-yliopiston Median laitokselta tulevan Media Aesthetics -tutkimusryhmän kanssa.

Parhaillaan Weber vastaa Paul de Man -professuurista European Graduate School (EGS) -oppilaitoksessa sekä Avalon Professor of Humanities -professuurista Northwestern University -yliopistossa. Hän on aiemmin ollut professori University of California, Los Angeles -yliopistossa sekä Northwestern University -yliopiston Paris Program in Critical Theory -ohjelman johtaja.

Teksti: Vuokko Aro

Takaisin

Bookmark and Share