Kertakäyttöisyydestä kestävyyteen

01.12.2011

Kirsi Niinimäen tutkimus osoittaa ympäristömyötäisen suunnittelun vaikuttavan kulutuskäyttäytymiseen.

Muotoilijoilla on mahdollisuus luoda tulevaisuuteen tähtäävää kestävää muotoilua, joka katsoo nykyhetkeä pidemmälle. Kirsi Niinimäki käsittelee tekstiilien ja vaatteiden suunnittelun ja kulutuksen monimutkaista suhdetta. Kestävää muotoilua tarkastellaan eri tavoin kuluttajan näkökulmasta. Kuluttajilla on erilaisia huolenaiheita ja toiveita tulevaisuuden osalta, ja tutkimus lähestyy heidän halujaan, asenteitaan ja arvojaan muotoilukentän ja suunnittelumahdollisuuksien näkökulmasta.

Kodintekstiilien ja vaatteiden kulutuskulttuuri

Tutkimus valottaa kodintekstiilien ja vaatteiden kulutuskulttuuria kolmen laajan kuluttajakyselyn pohjalta. Osoittautui, että nykyinen kestämätön kulutuskäyttäytyminen linkittyy teollisiin suunnittelu- ja valmistuskäytäntöihin.

Kulutustuotteille annetut merkitykset ja tuotesuhteet sekä tuotesuunnittelu kietoutuvat monitasoiseen yhteisleikkiin, jonka toimintamalleista tarvitaan kipeästi lisätietoa ekotehokkuuden parantamiseksi.

Suunnittelijalla merkittävä vaikutus kulutuskäyttäytymiseen

Tutkimuksessa keskitytään tuotekiintymykseen ja tuotetyytyväisyyteen ja näiden näkökulmien kautta lähestytään pitkäkestoisempaa tuotteen käyttöikää ja siten kestävämpää kulutusta. Kuluttajakeskeistä tietoa peilataan suunnittelun kenttään suunnittelustrategioiden ja tuote-palvelusysteemien kautta. Suunnittelijalla on keskeinen rooli muodostettaessa uudenlaista ymmärrystä kestävästä ja ympäristömyötäisestä muotoilusta.

Kirsi Niinimäki on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 1987 Tekstiilitaiteen osastolta. Hän on työskennellyt Finlayson Oy:llä teollisena painokangassuunnittelijana ja tämän jälkeen omassa yrityksessään Suunnittelutoimisto Triartessa sekä toiminut yliopettajana Muotoilun koulutusohjelmassa Metropolia-ammattikorkeakoulussa. Viime vuodet Niinimäki on opettanut Aalto-yliopiston taideteollisessa korkeakoulussa Creative Sustainability -koulutusohjelmassa ja toiminut Design Connection -tutkimusryhmässä.

Väitöstilaisuus

Taiteen maisteri Kirsi Niinimäen väitöskirja From Disposable to Sustainable – The Complex Interplay between Design and Consumption of Textiles and Clothing tarkastetaan Aalto-yliopiston taideteollisessa korkeakoulussa, luentosali 822, 8. krs, Hämeentie 135 C, Helsinki, perjantaina 9. joulukuuta 2011 kello 12.

Vastaväittäjänä toimii professori Han Brezet, Delft University of Technology.

Väitöskirja From Disposable to Sustainable – The Complex Interplay between Design and Consumption of Textiles and Clothing on ilmestynyt marraskuussa 2011 Aalto-yliopiston väitöskirjasarjassa. Tilaukset Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun verkkokirjakauppa: www.taik.fi/kirjakauppa, tiedustelut: books-taik [at] aalto [dot] fi, p. 050 313 7086

Lisätietoja:
Kirsi Niinimäki
Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu
kirsi.niinimaki [at] aalto [dot] fi
puh. 040 553 9414

Takaisin

Bookmark and Share