Uutiset: Arkisto 2012

Kelluva ekokaupunki yhdistää vihreän rakentamisen ja suomalaisen meriteollisuusosaamisen

29.02.2012 Suomalaisesta telakkateollisuudesta saattaa tulevaisuudessa tulla ekologisten kaupunkien asiantuntija.

Helsinki Photomedia ─ uusi konferenssi tuo valokuvatutkijat Suomeen maaliskuussa

09.03.2012 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu järjestää Helsingissä 28.─30. maaliskuuta kansainvälisen valokuvatutkimuskonferenssin, joka tuo Suomeen yli 130 valokuvatutkijaa eri puolilta maailmaa.

“Toi mäki olis niinku linnavuori” − maisema ihmismielen leikkikenttänä ja teatteriesityksen lavasteena

14.05.2012 Aalto-yliopiston taiteen laitokselta tohtoriksi väittelevä MA Liina Unt selvittää tutkimuksessaan, millaiseksi muodostuu kuvitteellisen ja toden suhde, kun muokkaamatonta maisemaa käytetään sellaisenaan näytelmäesityksen lavasteena.

Suunnittelupelit tuovat käyttäjät mukaan tuote- ja palvelumuotoiluun

14.08.2012 Yritykset ja palvelujen tuottajat haluavat yhä useammin ottaa ammattisuunnittelijoiden ohella myös käyttäjät mukaan tuotteiden ja palvelujen suunnitteluun. Yhteisessä ideoinnissa hyödynnetään pelien kaltaisia menetelmiä.

Lasten valokuvailmaisu haastaa aikuisen kuvanlukutavan

28.08.2012 Lasten ottamia valokuvia ei yleensä pidetä suunniteltuina vaan sattuman tuloksina ja siten usein myös epäonnistuneina kuvina. Filosofian maisteri Päivi Setälä osoittaa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tarkastettavassa väitöskirjassaan, että myös lapset suunnittelevat valokuviensa ilmaisua.

Kosmonauttivalokuvat loivat todellisuutta kylmän sodan aikana

06.09.2012 Avaruus ja sen valloittajat nousivat toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliitossa modernin elämän ja tulevaisuuden symboleiksi.

Moninainen vanhuus edellyttää moninaista taidekäsitystä

25.09.2012 Miten vanhuus näyttäytyy taiteessa? Entä taide vanhuudessa? Taidekasvattaja Tiina Pusa tutkii Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tarkastettavassa väitöskirjassaan taiteen ja vanhuuden välisiä merkityssuhteita taideteosten ja haastatteluaineistojen läpi.

Suomalaisen kirjainmuotoilun historian tutkimus paljastaa kirjaintyyppien laajan tyylikirjon

15.10.2012 Käsitys siitä, ettei suomalaista kirjainmuotoilua ole ollutkaan ennen digitaalista aikaa, elää yhä vahvana. Vanhasta suomalaisesta kirjainmuotoilusta tiedetään yleensä vain Kalevala-kirjake. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa 26.10. tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että suomalaisella kirjainmuotoilulla on historiansa jo ennen 2000-lukua.

Väkivalta valokuvassa – taiteilija ja katsoja eettisten ja moraalisten kysymysten äärellä

28.11.2012 Taiteilija ja yleisö jäävät usein vaille tietoa siitä, mitä katsojat ajattelevat näyttelyssä esillä olevista teoksista. Kysymys siitä millaisia merkityksiä teoksille annetaan, on erityisen tärkeä silloin, kun teokset käsittelevät väkivaltaa tai muita yhteiskunnallisia aiheita.

Väitöstutkimus haastaa muotoilusuunnittelun kaavamaisuuden

29.11.2012 Modernissa muotoilun tutkimuksessa kehitetään aktiivisesti innovatiivisia suunnittelumenetelmiä, joissa pyritään ymmärtämään ja hyödyntämään ihmisten subjektiivisia kokemuksia, luovuutta ja kulttuurisia arvoja. Suunnittelijat kuitenkin tulkitsevat ja soveltavat näitä innovatiivisia suunnittelumenetelmiä virheellisesti, tieteellisesti järkeistäen.

Taidekäsityö kestävän kehityksen arvojen kuvastajana

11.12.2012 Yuri Na tutkii väitöksessään taidekäsityötä, joka on 2000-luvun mittaan noussut arvoonsa niin harrasteena kuin ammattimaisena taiteena. Innostus ei myöskään näytä laantuvan, vaan pikemminkin löytävän yhä uusia muotoja: taidekäsityöstä kiinnostuneet kautta maailman ovat muodostaneet globaalin verkoston, jonka kautta he jakavat tietoa ja myyvät tuotteitaan.

Wartburg 353 oli politiikan muotoilema automalli

12.12.2012 Juha Järvisen väitöstutkimus tarkastelee DDR:läistä muotoilukulttuuria ja sen tuottamia tuloksia. Itäsaksalainen muotoilu pohjautui marxilais-leniniläiseen näkemykseen tavaroiden käyttöarvosta. Tavara oli sitä onnistuneempi, mitä paremmin ja kauemmin se palveli käyttäjäänsä. Pinnallinen koristelu oli toisarvoista. Nämä periaatteet kristallisoituvat erinomaisesti itäsaksalaisen Wartburg 353 -automallin muotoilussa, jota Järvinen väitöksessään erityisesti tutkii.

Takaisin

Bookmark and Share