Väitös uuden median alalta: TaM Sanna Marttila

2018-01-19 12:00:00 2018-01-19 14:00:00 Europe/Helsinki Väitös uuden median alalta: TaM Sanna Marttila Tutkimus tarkastelee miten suunnitella infrastruktuureja digitaalisille kulttuuriperintöaineistoille, jotka vahvistavat yhteistekemisen muotoja ja yhteisvarantojen (engl. commons) syntymistä ja kehittämistä. http://arts.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e7e65434aaa62ee65411e7be15797757c405d905d9 Runeberginkatu 14-16, 00560, Helsinki

Tutkimus tarkastelee miten suunnitella infrastruktuureja digitaalisille kulttuuriperintöaineistoille, jotka vahvistavat yhteistekemisen muotoja ja yhteisvarantojen (engl. commons) syntymistä ja kehittämistä.

19.01.2018 / 12:00 - 14:00
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Nokia-sali, Runeberginkatu 14-16, 00560, Helsinki, FI

TaM, FM Sanna Marttila esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa Infrastructuring for Cultural Commons perjantaina 19. tammikuuta 2018.

Vastaväittäjä: Dr.polit Dagny Stuedahl, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA)

Kustos: prof. Lily Díaz-Kommonen

Keskustelu käydään englanniksi.

Lisätietoa väitöksestä

Sanna Marttila tutkii väitöskirjassaan miten yhteissuunnittelun keinoin voi lisätä digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen hyödyntämistä yhteiskunnan eri sektoreilla. Työ tarkastelee miten suunnitella infrastruktuureja digitaalisille kulttuuriperintöaineistoille, jotka vahvistavat yhteistekemisen muotoja ja yhteisvarantojen (engl. commons) syntymistä ja kehittämistä. Yhteiset digitaaliset kulttuurivarannot (cultural commons) eroavat yksityisen ja julkisen sektorin toimintaperiaatteista, sillä jaetuista resursseista pidetään huolta yhteisöllisesti ja osallisilla on tasavertainen mahdollisuus osallistua yhteisen historian ja kulttuurin määrittämiseen, rikastamiseen ja käyttöön.

Väitöskirjan empiirinen aineisto käsittää kolme tapaustutkimusta, joista kaksi on digitaalisen teknologia-alustan suunnittelu- ja kehitysprojekteja audiovisuaaliselle kulttuurille ja kulttuuriperintöaineistoille. Kolmas tapaustutkimus on kulttuuriliike AvoinGLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums), jonka tavoitteena on edistää digitaalisten kulttuuriaineistojen julkaisua vapaaseen käyttöön ja lisätä kansalaisten osallisuutta historiaansa ja kulttuuriinsa.

Marttila esittää digitaalisen median suunnittelijoille ja kulttuuriperinnön ammattilaisille infrastrukturoinnin strategioita, jotka tukevat ja vahvistavat yhteisen ja jaetun kulttuuriperinnön ja kulttuurin syntymistä. Strategiat pohjautuvat monitieteiseen teoreettiseen viitekehykseen, joka rakentuu yhteisvarantojen teoriaan, osallistuvaan suunnitteluun ja tieteen ja teknologian tutkimukseen.

Lisäksi Marttila ehdottaa kulttuuriperintökentän toimijoille avoimia toimintatapoja ja periaatteita, jotka voivat osaltaan edistää yhteisresurssien syntyä. Työ dokumentoi ja analysoi toimintatapoja ja strategioita, jotka voivat olla hyödyksi digitaalisen median suunnittelijoille ja eri toimijoille, jotka pyrkivät edistämään yhteisresurssien syntymistä ja kehitystä.

Tervetuloa!

Väitöskirja on esillä Aalto-yliopiston Learning Hub Arabiassa, Hämeentie 135 C, 5. krs, huone 570, vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.