Väitös arkkitehtuurin alalta: TkL Tuija Lind

2017-11-17 12:00:00 2017-11-17 14:00:00 Europe/Helsinki Väitös arkkitehtuurin alalta: TkL Tuija Lind Väitöstutkimus käsittelee eurooppalaisia suojeltuja, kivirakenteisia raunioita sekä niiden restaurointia, eli arvojen vaalimista ja raunioalueiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä. http://arts.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e7b7bf3b0ab5e0b7bf11e790df1bd850052e982e98 Otakaari 1, 02150, Espoo

Väitöstutkimus käsittelee eurooppalaisia suojeltuja, kivirakenteisia raunioita sekä niiden restaurointia, eli arvojen vaalimista ja raunioalueiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä.

17.11.2017 / 12:00 - 14:00
Kandidaattikeskus, E-sali, Otakaari 1, 02150, Espoo, Otaniemi, FI

TkL Tuija Lind esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa Rauniot – arvoja ja tekoja. Rauniorestaurointi ja arkeologisten alueiden suunnittelu. perjantaina 17. marraskuuta 2017.

Vastaväittäjä: FT Jukka Jokilehto, ICCROM
Kustos: prof. Aino Niskanen, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos

Keskustelu käydään suomeksi.

Lisätietoa väitöksestä:

Raunioromantiikan ja raunion tieteellisen arvon välillä on ristiriita. Romanttisen ihanteen mukaan raunioiden voima on niiden katoavaisuudessa, kun taas raunion tieteellinen arvo perustuu materiaalin aitouteen. Tutkimuksessa pohditaan kuinka sekä tunnistaa että samanaikaisesti säilyttää rauniokohteiden moninaiset arvot restauroinnin keinoilla. Tutkimus perustuu tekijän käytännön kokemuksiin Suomenlinnan linnoitusten restauroinnista ja arkeologisista kaivauksista Ranskassa ja Italiassa sekä kattavaan kirjallisuus- ja kohdetutkimukseen.

Tutkimuksessa restaurointia käsitellään konkreettisten esimerkkien avulla, joista seitsemän kohteen restaurointihankkeita analysoidaan seikkaperäisesti suojeluperiaatteiden ilmentymänä. Tarkasteluissa pohditaan kohteiden arvojen säilymistä sekä käsitellään arkeologisten alueiden suunnitteluun liittyviä yleisiä teemoja ja käsitteitä kuten raunioromantiikka, paikan henki, arkeologinen puisto, suojakatos, kalustaminen ja opastuskeskus.

Tapaustarkasteluiden kohteista Séviac ja Saint-Bertrand-de-Comminges Ranskassa edustavat vaatimattomien fyysisten jäänteiden muodostamia arkeologisia alueita, joita Euroopassa on suuri määrä. Esimerkeistä Pompeji on merkittävyydeltään lähes ainutlaatuinen, Pont du Gard Etelä-Ranskassa on antiikin teknisen taidonnäytön jäänne, Raaseporin linna Suomessa ja Heidelbergin linna Saksassa edustavat raunioituneita mahtimonumentteja. Jumiègesin luostariraunio Normandiassa on esimerkki Ranskan suuren vallankumouksen seurauksena tuhoutuneesta arkkitehtuurista, jolle ajankulku ja taitava restaurointi ovat synnyttäneet lisäarvoa. Esimerkkitarkasteluissa testataan metodia, joka pakottaa tarkastelemaan paikan arvoja monesta näkökulmasta.

Tervetuloa!

Väitöskirja on esillä Aalto-yliopiston Learning Hub Arabiassa, Hämeentie 135 C, 5. krs, huone 570 viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.