Väitös muotoilun alalta: VTL Louna Hakkarainen

2017-06-21 12:00:00 2017-06-21 14:00:00 Europe/Helsinki Väitös muotoilun alalta: VTL Louna Hakkarainen Tutkimus selvittää Living Lab -ympäristöjen potentiaalia terveydenhuollon ja vanhustenhoidon haasteiden ratkaisemisessa tutkimalla älylattian elinkaaren eri vaiheita kehittäjien ja käyttäjien välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. http://arts.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e73f8a5b76d8ac3f8a11e7828e4d186aa51ce21ce2 Hämeentie 135 C, 00560, Helsinki

Tutkimus selvittää Living Lab -ympäristöjen potentiaalia terveydenhuollon ja vanhustenhoidon haasteiden ratkaisemisessa tutkimalla älylattian elinkaaren eri vaiheita kehittäjien ja käyttäjien välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta.

21.06.2017 / 12:00 - 14:00
Iso luentosali 822, Hämeentie 135 C, 00560, Helsinki, FI

VTL Louna Hakkarainen esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa Caring for Technology: Evolving Living Lab Collaboration keskiviikkona 21. kesäkuuta 2017.

Vastaväittäjä: FT, tutk.johtaja Hannele Hyppönen, THL
Kustos: prof. Sampsa Hyysalo, Aalto-yliopiston muotoilun laitos

Keskustelu käydään suomeksi.

LISÄTIETOA:

Sekä teknologiat että niiden käyttöympäristöt ovat monimutkaistuneet, erityisesti terveydenhuollon ja vanhustenhoidon ympäristöissä. Jotta teknologian avulla saadaan aikaiseksi laadukkaampia ja kustannustehokkaampia palveluita, tarvitaan paremmin käyttäjiensä tarpeisiin istuvia järjestelmiä sekä uudenlaisia tapoja integroida niitä osaksi työkäytänteitä ja osastojen olemassa olevaa laitekantaa. Enää ei riitä, että tuotteita kehitetään yritysten tuotekehityslaboratorioissa, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä käyttäjien kanssa.

Artikkeliväitöskirjassa tutkitaan Living Lab -ympäristöjen potentiaalia näiden haasteiden ratkaisemisessa. Living Labit ovat teknologian todellisessa käyttöympäristössä sijaitsevia yhteissuunnittelun tiloja, jotka tuovat yhteen erilaisia toimijoita (julkinen sektori, yritykset, akatemia, käyttäjät) ja joissa käyttäjät osallistuvat aktiivisesti tuotekehitysprosessiin kumppaneina eikä ainoastaan tutkimuksen kohteina.

Työssä analysoidaan dokumentti- ja haastatteluaineiston avulla vanhustenhoitoon kehitetyn älylattian elinkaaren eri vaiheita kehittäjien ja käyttäjien välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Insinöörien ja hoitohenkilökunnan tapahtuneen nelivuotisen yhteistyön tuloksena kehitettiin järjestelmä, joka pyrkii ennaltaehkäisemään kaatumisia ja säästämään kustannuksia vanhainkotiympäristössä. Living Labissä tapahtuneen intensiivisen käyttäjäyhteistyön tuloksena yksinkertainen “kaatumishälytin” jalostui kaatumisia ennaltaehkäiseväksi hoitotyön apuvälineeksi, josta oli huomattavasti enemmän hyötyä käyttäjilleen ja kehittäjilleen kuin alkuperäisestä tuoteideasta.

Tutkimus osoitti, etteivät Living Lab -ympäristöt kuitenkaan ole erilaisten toimijoiden välisen oppimisen patenttiratkaisuja, vaan niiden potentiaalin lunastaminen vaatii suuren määrän työtä ja resursseja yhteistyön kaikilta osapuolilta. Älylattian tapauksessa muun muassa osallistujien väliset jännitteet ja käyttäjien haluttomuus osallistua teknologian kehittämiseen aiheuttivat ongelmia. Asiantuntevilla ja aktiivisilla välittäjillä näyttäisi olevan kriittinen rooli Living Lab -yhteistyön ylläpitämisessä ja eri toimijoiden välisen oppimisen toteutumisessa. Yhteistyön vaativuudesta huolimatta lähestymistapa näytti kiihdyttävän vanhustenhoidon teknologialle välttämättömien oppimishaasteiden ratkaisemista.

TERVETULOA!

Väitöskirja on esillä Aalto-yliopiston Learning Hub Arabiassa, Hämeentie 135 C, 5. krs, huone 570 viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.