Väitös taidekasvatuksen alalta: FM Anna-Kaarina Peura

2017-05-29 12:00:00 2017-05-29 14:00:00 Europe/Helsinki Väitös taidekasvatuksen alalta: FM Anna-Kaarina Peura Väitöksen tavoitteena on tuoda esiin Walter Benjaminin historiaa sekä ihmisen olemista ja toimintatapoja koskevissa kirjoituksissa esiintyvä strateginen jatkuvuus. Tutkimus osoittaa, että epistemologian ja itsensä tuntemisen problematiikan näkökulmasta todellinen tieto ja autenttinen elämä vastaavat Benjaminin ajattelussa toinen toistaan. http://arts.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e72b4f4688d82c2b4f11e785050bc09f50fe1ffe1f Runeberginkatu 22-24, 00100, Helsinki

Väitöksen tavoitteena on tuoda esiin Walter Benjaminin historiaa sekä ihmisen olemista ja toimintatapoja koskevissa kirjoituksissa esiintyvä strateginen jatkuvuus. Tutkimus osoittaa, että epistemologian ja itsensä tuntemisen problematiikan näkökulmasta todellinen tieto ja autenttinen elämä vastaavat Benjaminin ajattelussa toinen toistaan.

29.05.2017 / 12:00 - 14:00
Sali H-324 Saastamoisen Säätiö, Kauppakorkeakoulu, Chydenia, Runeberginkatu 22-24, 00100, Helsinki, FI

FM, DEA Anna-Kaarina Peura esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa Échafaudages du réel. Images d'une vie prospère dans l'oeuvre stratégique de Walter Benjamin (Todellisuuden tukipuita. Hyvän elämän kuvia Walter Benjaminin strategisissa kirjoituksissa) maanantaina 29.
toukokuuta 2017.

Vastaväittäjä: professori Esa Kirkkopelto, Taideyliopisto
Kustos: professori Harri Laakso, Aalto-yliopiston taiteen laitos

Keskustelu käydään suomeksi.

TIETOA VÄITÖKSESTÄ:

Opintovuosistaan lähtien Walter Benjaminin (1892-1940) tavoitteena oli löytää paikka, jossa pedagogisesti tehokas ilmaisu ja tuottoisa toiminta voisivat kirittää toinen toistaan. Väitöskirjaprojektin kariutuminen vuonna 1925 siirsi tavoitteen lopullisesti yliopistomaailman ulkopuolelle. Epäonnesta huolimatta Benjamin tähdensi opetuksen uudistavaa tehtävää tutkimuksessa: ei niinkään laatimalla laajoja pedagogisia kirjoitelmia tai tukeutumalla yksittäisiin tieteenaloihin, vaan rakentamalla « universaalin » – Benjaminin sanoin: filosofisen – näkemyksen tiedon käsitteestä.

Benjaminin käsitys oli, että tieto ja opettaminen ovat olennaisesti sidoksissa toisiinsa: tiedon välittyminen edellyttää tutkimusta ja todellista halua opettaa ja kaikki tosi tieto on siirrettyä tietoa. Tämä näkemys tiedosta on Benjamin ihmiskäsityksen ja toimintatavan – kirjoitetun tekstin « praksiksen » – sekä itsensä toteuttamisen vision ytimessä.

Myöhempinä vuosina opettamisen käsite laajeni Benjaminin tuotannossa filosofisten ja kaunokirjallisten tekstien kommentaareihin, kirja-arvosteluihin, kuunnelmiin sekä historiaa, estetiikkaa ja taidetta käsitteleviin kirjoituksiin. Samoin kuin varhaisissa teksteissä, Benjamin paneutuu myös näissä tutkimuskohteen tietoteoreettisiin perusteisiin, tiedon välittymistä
edellyttävää koeteltua, henkilökohtaista toimintatapaa unohtamatta.

Käsillä olevan tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin tämä strateginen, toisin sanoen ohjaava ja muokkaava, jatkuvuus Benjaminin historiaa ja ihmisen olemista ja toimintatapoja koskevissa kirjoituksissa. Näkökulma käsittää henkisyyden objektiivisen ymmärryksen tietoteorian ja metafysiikan pohjalta, ei yksin tunnustuksellisesta perspektiivistä. Tällainen henkisyyden muoto voisi « uudistaa » aikamme taidekasvatuksen tutkimusta lähentämällä sitä vaihtoehtoisen opetuksen alkujuurille. Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa, että epistemologian ja itsensä tuntemisen problematiikan näkökulmasta todellinen tieto ja autenttinen elämä vastaavat Benjaminin ajattelussa toinen toistaan.

TERVETULOA!

Väitöskirja on esillä Aalto-yliopiston Learning Hub Arabiassa, Hämeentie 135 C, 5. krs, huone 570 viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.