Väitös taiteen alalta, TaM Riikka Mäkikoskela

2015-12-11 12:00:00 2015-12-11 15:00:24 Europe/Helsinki Väitös taiteen alalta, TaM Riikka Mäkikoskela Ympäri, sisällä. Kolmiulotteinen työskenteleminen kuvataiteessa. http://arts.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e587ae2eb9c29287ae11e5b18e153eb96657735773 Hämeentie 135 C, 00560, Helsinki

Ympäri, sisällä. Kolmiulotteinen työskenteleminen kuvataiteessa.

11.12.2015 / 12:00 - 15:00
Mediakeskus LUME, Sampo-sali, Hämeentie 135 C, 00560, Helsinki, Arabia, FI

Vastaväittäjä: KuT Jyrki Siukonen, kustos:  prof. Juha Varto

Riikka Mäkikoskelan väitös jäsentää ja käsitteellistää käytäntöä, jossa kolmiulotteinen kuvataideteos syntyy. Kolmiulotteista teosta tehdessä on olennaista, että sen ympäri tai sen sisällä päästään liikkumaan, koska teosta, sen kokonaisuutta ja merkityksiä ei voida hahmottaa yhdestä katselupisteestä. Tämän vuoksi kolmiulotteinen kuvataiteellinen työskentely muodostuu tapahtumien sarjoista, joissa tekijä havaitsee liikkeessä.

 

Mäkikoskela tarkastelee taiteellisen työskentelynsä tapahtumasarjoja fenomenologisesti. Omien kokemustensa rinnalle hän tuo sosiaalisen, kulttuurisen ja historiallisen käytäntönsä toimintatapoja ja perinteitä. Mäkikoskela kysyy, mitä on kolmiulotteisessa kuvataiteellisessa työskentelyssä ilmenevä materiaalinen ja tilallinen ajatteleminen. Taiteellisen tutkimuksen pääaineisto on esitetty kahdessa näyttelyssä ja yhdessä tutkimusesityksessä. Väitöskirja kokoaa yhteen Mäkikoskelan tutkimuksen käytännön ja teorian.

riikkamakikoskela.fi

 

TERVETULOA!