Work by Dylan Kwok

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen periaatteet on hyväksytty yhteiseksi päämääräksi yhteiskunnassa.

Itämeren maiden opetusministerit hyväksyivät vuonna 2002 koulutusta koskevan Baltic 21E -ohjelman, jonka mukaan kestävän kehityksen periaatteita tulee toteuttaa oppilaitosten opetussuunnitelmissa ja opetuksessa sekä päivittäisissä toiminnoissa. Baltic 21E -ohjelman tavoitteita jatketaan nyt opetusministeriön kansallisin toimintaohjein. Opetuksen merkitystä painottaa myös YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen, joka on käynnissä 2005–2014.

Entinen Taideteollinen korkeakoulu allekirjoitti vuonna 2008 yhdessä 124:n taide- ja muotoiluyliopiston kanssa julistuksen, Kyoto Design Deklaraation, jossa sitoudutaan kestävän kehityksen periaatteisiin. Kansainvälisen Cumulus-verkoston jäsenkorkeakoulut sitoutuvat kouluttamaan tulevat muotoilijasukupolvet kantamaan vastuunsa kestävästä tulevaisuudesta sekä vahvistamaan muotoilun roolia ihmiskeskeisen, luovan yhteiskunnan rakentajana.

Kestävän kehityksen osa-alueet

Kestävän kehityksen takaamiseksi kaikkien neljän osa-alueen tulee toteutua:

  • ekologinen kestävyys: kehitys on tasapainossa luonnonilmiöiden kanssa ja ottaa huomioon luonnonvarojen säilymisen ja riittävyyden
  • taloudellinen kestävyys: tuotanto- ja kulutustavat muuttuvat ekotehokkaammiksi – enemmän vähemmästä: talous kasvaa, mutta luonnonvarojen kulutus ja päästöt samaan aikaan vähenevät
  • sosiaalinen kestävyys: kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvoinnin luomiseen, perusoikeuksien toteuttamiseen ja elämän perusedellytysten hankkimiseen
  • kulttuurinen kestävyys: kehitys rakentuu kunkin kansan omalle kulttuuriperinnölle ja arvomaailmalle
Bookmark and Share