Organisaatio

Johto

Dean Anna ValtonenDekaani Anna Valtonen

Professori Anna Valtonen on Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaani ja arvostettu asiantuntija. Hänessä yhdistyvät alan syvä ymmärrys, johtamisosaaminen ja akateeminen kokemus. Valtosen tutkimusaiheet ovat kohdistuneet erityisesti suomalaisen muotoilun historiaan sekä muotoilun hyödyntämiseen organisaatioissa.

Vuosina 1997–2009 Anna Valtonen toimi Nokiassa eri tehtävissä, viimeksi nimikkeellä Head of Design Research & Foresight. Valtonen suoritti taiteen tohtorin tutkinnon Taideteollisessa korkeakoulussa 2007 ja on toiminut tutkijana ja hallituksen jäsenenä sekä silloisessa että nykyisessä korkeakoulussa. Vuodesta 2008 lähtien Valtonen on ollut Aarhusin arkkitehtuurikorkeakoulun hallituksen jäsen sekä pariisilaisen ESSEC-kauppakorkeakoulun vieraileva tutkija ja professori. Lisäksi hän on toiminut hallituksen jäsenenä useissa yrityksissä.

Valtonen työskenteli Uumajan yliopiston muotoilukorkeakoulun professorina ja rehtorina 2009–2014. Nykyisessä tehtävässään Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaanina ja Aalto-yliopiston johtoryhmän jäsenenä Anna Valtonen on toiminut maaliskuusta 2014.

Syyskuussa 2014 Anna Valtonen valittiin Ruotsin kuninkaallisen teknistieteellisen akatemian IVAn ulkomaalaiseksi jäseneksi.

leinonenteemu_02.jpgVaradekaani Teemu Leinonen

Tutkimuksen johtamisen ja viestinnän varadekaani, taiteen tohtori Teemu Leinonen toimii median laitoksella uuden median muotoilun ja oppimisen professorina. Leinosella on yli vuosikymmenen kokemus verkkopohjaisen oppimisen tutkimuksesta ja kehityksestä. Vuodesta 1998 Leinonen on johtanut Aalto-yliopiston medialaboratorion Learning Environments -tutkimusryhmää. Tutkimusryhmän johtajana hän on koordinoinut useita monivuotisia tutkimushankkeita.

Leinonen on perehtynyt erityisesti uuden median suunnittelun ja oppimisen kysymyksiin, tietokoneavusteiseen yhteisölliseen oppimiseen, verkossa tapahtuvaan yhteistyöhön, oppimis- ja opiskeluohjelmistojen suunnitteluun, koulutussuunnitteluun ja koulutuspolitiikkaan. Tutkimuksen ja muotoilun parissa tekemästään työstä Leinonen on julkaissut artikkeleita erilaisilla foorumeilla.

 

 

Vice Dean Ossi Naukkarinen

 

Varadekaani Ossi Naukkarinen

Opetuksen johtamisen varadekaani Ossi Naukkarinen on työskennellyt Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa erilaisissa tehtävissä päätoimisesti vuodesta 1998 alkaen, tutkimuspäällikkönä vuodesta 2001 lähtien. Ossi Naukkarinen on koulutukseltaan filosofian tohtori, hän väitteli Helsingin yliopistossa vuonna 1998 estetiikan oppiaineessa. Hän on myös estetiikan dosentti Helsingin yliopistossa ja erikoistunut kuva- ja ympäristötaiteen sekä arjen estetiikan tutkimukseen.  

Naukkarinen on julkaissut useita kirjoja sekä lukuisia artikkeleita sekä Suomessa että kansainvälisissä julkaisuissa. Hän on myös johtanut muun muassa Suomen Akatemian tutkimushankkeita ja toimii alan järjestöissä, kuten kansainvälisesti aktiivisessa Suomen estetiikan seurassa.

 

 

Saija HollménVaradekaani Saija Hollmén

Taiteellisen ja luovan toiminnan varadekaani Saija Hollmén on toiminut vuodesta 2008 lehtorina arkkitehtuurin laitoksella. Opetustyön ohella Hollmén on koordinoinut arkkitehtuurin ja insinööritieteiden välistä yhteistyötä sekä tehnyt aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä niin Aallossa kuin edustamansa Ukumbi-kansalaisjärjestön kautta.

Varadekaanina Saija Hollmén vastaa taiteellisen ja luovan toiminnan käytännöistä ja niiden kehittämisestä ARTSissa.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 12.10.2016.