Suomen kansainvälisimpiä korkeakouluja

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on ollut pitkään ainoa suomalainen oppilaitos, johon on enemmän tulijoita ulkomailta kuin ulkomaille lähtijöitä.

Kansainvälisiä opiskelumahdollisuuksia

Kansainvälisyys on arkipäivää: yhä useampi tutkinto-opiskelijoistamme suorittaa osan tutkinnostaan ulkomailla. Korkeakoulussa työskentelee useita kymmeniä ulkomaisia professoreita, opettajia ja tutkijoita. Lisäksi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa vierailee vuosittain yli 150 ulkomaista opettajaa, professoria ja muita alan asiantuntijoita luennoimassa tai vetämässä työpajoja ja seminaareja. Korkeakoulussa on mahdollista suorittaa tutkinto myös englannin kielellä.

Lyhyt- ja pitkäkestoisen vaihto-opiskelun ohella kansainväliseen vuorovaikutukseen tarjoutuu mahdollisuuksia erilaisten intensiivikurssien, työharjoittelun, seminaarien ja erilaisten opintoprojektien kautta.

Yhteistyöppilaitoksia ympäri maailman on 196. Yhteistyöyliopistoja on kaikissa maanosissa; viime vuosina suhteet ovat vahvistuneet erityisesti Kaakkois-Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan.

Erasmus-ohjelma tarjoaa opiskelijoille opiskelu- ja työharjoittelumahdollisuuksia Euroopassa, ja opettajavaihdossa toimitaan aktiivisesti mm. amerikkalaisen Fulbright-ohjelman puitteissa.

Verkostoja ympäri maailman

Kansainvälinen verkostoitunut yhteistyö on korkeakoulun yksi tunnusmerkeistä. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun koordinoima Cumulus-verkosto on laajentunut globaaliksi 165:n muotoilu- ja taidekorkeakoulun yhteistyöfoorumiksi. Cumulus-verkosto on alallaan ainutkertainen: se on maailman ainoa taide-, design- ja media-alan koulutusta ja tutkimusta edustava globaali yhteistyöfoorumi.

Pohjoismaista yhteistyötä edustaa Nordplus-ohjelman Cirrus-verkosto, johon kuuluu 21 yliopistoa Pohjoismaista ja Baltiasta.

Kansainvälisessä tutkimustoiminnassa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu osallistuu useisiin EU-ohjelmiin. Korkeakoulu on hankeitten lisäksi mukana alan tutkimusverkostoissa sekä koordinoi Network of Leading Design Research and Innovation Centers (NELDRIC) -verkostoa.

Cirrus

Cirrus on vuonna 1990 perustettu Pohjoismaiden ja Baltian valtioiden muotoilu- ja taidekorkeakoulujen Nordplus-verkosto.

Nordplus-ohjelma tukee liikkuvuutta sekä hanke- ja verkostoyhteistyötä korkeakoulutuksen alalla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Verkostoon kuuluu 21 yliopistoa.

Ohjelman tarkoituksena on luoda yhteistyötä ohjelmaan osallistuvien maiden välillä vaihtojen, kokemuksien, hyvien käytäntöjen sekä innovatiivisten tulosten kautta. Ohjelma tukee myös korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden välistä yhteistyötä.

Cumulus

Cumulus (Cumulus International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media) on entisen Taideteollisen korkeakoulun ja Royal College of Art Londonin vuonna 1990 perustama järjestö. Muita 1990-luvun alussa mukaan tulleita jäseniä ovat Danmarks Designskole, Gerrit Rietvelt Academy, Universität Gesamthochschule Essen sekä Universität für Angewandte Kunst in Wien.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu koordinoi Cumulusta, jossa myös sijaitsee järjestön sihteeristö. Cumulus on kasvanut maailmanlaajuiseksi yhteistyöfoorumiksi. Vuonna 2010 siinä oli 169 jäsentä 43 maasta ympäri maailman.

Cumulus järjestää vuosittain kaksi maailmanlaajuista konferenssia sekä seminaareja, koulutusta, verkostotapahtumia ja näyttelyitä. Se myös tekee yhteistyötä mm. yritysten kanssa. Konferenssit on sovittu vuoteen 2015 saakka. Cumuluksen partnereilla on keskenään myös opiskelija- ja opettajavaihtoja, intensiivikursseja, koulutuksen kehittämishankkeita sekä tutkimusprojekteja.

NELDRIC

Network of Leading Design Research and Innovation Centers (NELDRIC)

Neldric-verkosto on viidentoista taideteollisen alan yliopiston järjestö. Se perustettiin entisessä Taideteollisessa korkeakoulussa professori Yrjö Sotamaan aloitteesta. 

Neldric edistää taideteollisuuden tutkimusta ja innovaatioita sekä edistää yhteistyötä ja tiedonkulkua verkostoissa.

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 01.02.2015.