Maailma uusin silmin

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu laaja-alaiset asiantuntijat luovat parempia elinympäristöjä ja muuttavat maailmaa taiteen keinoin.

ARTS

Korkeakoulun eri alojen yhteistyö haastaa teknologialähtöisen ajattelun ja tuo ihmis- ja käyttäjälähtöisyyden entistä keskeisemmäksi ympäristöjen luomisessa.

Muotoilun ja median alan tutkimuksemme on maailmanluokkaa, ja taiteen ja arkkitehtuurin alalla vahvaa kansainvälisessä mittakaavassa. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taiteellinen tutkimus, visuaalinen kulttuuri ja hyvinvointirakentaminen sekä yhdyskunta- ja kaupunkirakentaminen.

Yhteytemme muuhun yhteiskuntaan, elinkeinoelämään ja kulttuurialaan ovat tiiviit ja aktiiviset. Kumppaneinamme toimivat parhaat ulkomaiset ja kotimaiset yliopistot ja osaamiskeskittymät.

Meillä tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on osa Aalto-yliopistoa, joka on teknisten tieteiden, kauppatieteiden ja taiteiden alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Aalto-yliopisto rakentuu suomalaisille vahvuuksille ja sen päämääränä on kehittyä omaleimaisena kokonaisuutena yhdeksi maailman kärkiyliopistoista.

Missio

Aalto-yliopiston missiona on muuttaa maailmaa korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen kautta sekä kouluttaa vastuullisia asiantuntijoita yhteiskunnan suunnannäyttäjiksi.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kansainvälisesti vaikuttava taiteellinen toiminta toteuttaa tätä missiota vahvistamalla kriittistä, monialaista ja ihmiskeskeistä taidetta ja tutkimusta sekä uudistamalla tieteellistä ajattelua.

Visio

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu toteuttaa Aalto-yliopiston visiota vaikuttavuudestaan tunnettuna, alojensa parhaiden kohtaus- ja menestymispaikkana nousemalla maailmanluokan taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin korkeakouluksi vuoteen 2020 mennessä.

Strategia

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun strategian kulmakiviä ovat

  • Käyttäjälähtöinen muotoilu, taide ja arkkitehtuuri; muotoilutaitojen koko kirjo kaikissa mittakaavoissa
  • Merkitysten luominen ja kokemusten muotoilu, tarinat
  • Jakamisen kulttuuri niin suunnittelussa, tuotannossa kuin jakelussa
  • Taiteellinen tutkimus

Keskeisiä uusia aloitteitamme ja tutkimusalueitamme ovat ihmislähtöisten elinympäristöjen rakentamisen Living+ sekä digitaalinen yhteiskunta: mobiiliteknologioiden, palvelujen, median, pelien ja viihteen kohtaamisen tuottamat uudet ratkaisut.

Avaintietoa

(Luvut ovat vuodelta 2013)

Perustutkinto-opiskelijoita 2880
Jatko-opiskelijoita 338
Henkilöstöä 436, josta professoreita 60, muuta akateemista henkilöstöä 193 ja palveluhenkilöstöä 183

Tutkintojen määrä
Kandidaatintutkintoja 188
Maisterintutkintoja 264
Tohtorintutkintoja 17

Ulkomaiset professorit ja tutkijatohtorit 23%
Ulkomaiset maisteriopiskelijat 22%
Ulkomaiset tohtoriopiskelijat 24%

Uutiset

Tapahtumat