Maailma uusin silmin

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu laaja-alaiset asiantuntijat luovat parempia elinympäristöjä ja muuttavat maailmaa taiteen keinoin.

ARTS

Korkeakoulun eri alojen yhteistyö haastaa teknologialähtöisen ajattelun ja tuo ihmis- ja käyttäjälähtöisyyden entistä keskeisemmäksi ympäristöjen luomisessa.

Muotoilun ja median alan tutkimuksemme on maailmanluokkaa, ja taiteen ja arkkitehtuurin alalla vahvaa kansainvälisessä mittakaavassa. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taiteellinen tutkimus, visuaalinen kulttuuri ja hyvinvointirakentaminen sekä yhdyskunta- ja kaupunkirakentaminen.

Yhteytemme muuhun yhteiskuntaan, elinkeinoelämään ja kulttuurialaan ovat tiiviit ja aktiiviset. Kumppaneinamme toimivat parhaat ulkomaiset ja kotimaiset yliopistot ja osaamiskeskittymät.

Meillä tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on osa Aalto-yliopistoa, joka on teknisten tieteiden, kauppatieteiden ja taiteiden alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Aalto-yliopisto rakentuu suomalaisille vahvuuksille ja sen päämääränä on kehittyä omaleimaisena kokonaisuutena yhdeksi maailman kärkiyliopistoista.

Missio

Aalto-yliopiston missiona on muuttaa maailmaa korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen kautta sekä kouluttaa vastuullisia asiantuntijoita yhteiskunnan suunnannäyttäjiksi.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kansainvälisesti vaikuttava taiteellinen toiminta toteuttaa tätä missiota vahvistamalla kriittistä, monialaista ja ihmiskeskeistä taidetta ja tutkimusta sekä uudistamalla tieteellistä ajattelua.

Visio

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu toteuttaa Aalto-yliopiston visiota vaikuttavuudestaan tunnettuna, alojensa parhaiden kohtaus- ja menestymispaikkana nousemalla maailmanluokan taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin korkeakouluksi vuoteen 2020 mennessä.

Strategia

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun strategian kulmakiviä ovat

  • Käyttäjälähtöinen muotoilu, taide ja arkkitehtuuri; muotoilutaitojen koko kirjo kaikissa mittakaavoissa
  • Merkitysten luominen ja kokemusten muotoilu, tarinat
  • Jakamisen kulttuuri niin suunnittelussa, tuotannossa kuin jakelussa
  • Taiteellinen tutkimus

Keskeisiä uusia aloitteitamme ja tutkimusalueitamme ovat ihmislähtöisten elinympäristöjen rakentamisen Living+ sekä digitaalinen yhteiskunta: mobiiliteknologioiden, palvelujen, median, pelien ja viihteen kohtaamisen tuottamat uudet ratkaisut.

Avaintietoa

(Luvut ovat vuodelta 2016)

Perustutkinto-opiskelijoita 2 434
Jatko-opiskelijoita 330
Henkilöstöä 442, josta professoreita 56, muuta akateemista henkilöstöä 193 ja palveluhenkilöstöä 193

Tutkintojen määrä
Kandidaatintutkintoja 296
Maisterintutkintoja 249
Tohtorintutkintoja 17

Ulkomaiset professorit ja tutkijatohtorit 20%
Ulkomaiset maisteriopiskelijat 18%
Ulkomaiset tohtoriopiskelijat 26%

 

Uutiset

Tapahtumat